k.ú.: 700436 - Mutěnice u Strakonic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Strakonice email: kp.strakonice@cuzk.cz
Krále Jiřího z Poděbrad 406, 38641 Strakonice telefon: 383313161 fax:383313180

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3307 - Strakonice NUTS4 CZ0316
Obec 560278 - Mutěnice NUTS5 CZ0316560278
Pracoviště 307 - Strakonice

Obec s rozšířenou působností 3111 - Strakonice
Pověřený obecní úřad 31111 - Strakonice

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 173 1416167
zahrada 174 136309
ovoc. sad 2 8036
travní p. 110 188957
lesní poz 40 116531
vodní pl. nádrž umělá 4 10107
vodní pl. rybník 1 281
vodní pl. tok přirozený 77 100367
vodní pl. tok umělý 4 963
zast. pl. společný dvůr 2 108
zast. pl. zbořeniště 3 345
zast. pl. 172 56162
ostat.pl. jiná plocha 61 63450
ostat.pl. manipulační pl. 15 36469
ostat.pl. neplodná půda 97 35224
ostat.pl. ostat.komunikace 65 40105
ostat.pl. silnice 1 46984
ostat.pl. zeleň 2 27351
Celkem KN 1003 2283916
Par. DKM 1003 2283916
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 78
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če garáž 21
bez čp/če jiná st. 38
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 3
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če výroba 6
bez čp/če zem.stav 4
rozestav. 1
vod.dílo jez 2
vod.dílo vodní el 1
Celkem BUD 168
LV 278
spoluvlastník 441

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 13.01.2003 převedení
THM-V 1:1000 01.04.1961 13.01.2003 1:2000, 1:1000,
S-SK GS 1:2880 1837 13.01.2003


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Strakonice.

vypočteno: 23.09.2020 15:31

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička