k.ú.: 700371 - Náčkovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Litoměřice email: kp.litomerice@cuzk.cz
Žitenická 3/1218, 41201 Litoměřice telefon: 416575300 fax:416575362

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3506 - Litoměřice NUTS4 CZ0423
Obec 565211 - Lovečkovice NUTS5 CZ0423565211
Pracoviště 506 - Litoměřice

Obec s rozšířenou působností 4205 - Litoměřice
Pověřený obecní úřad 42053 - Úštěk

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 121 1623516
zahrada 60 33533
travní p. 215 887320
lesní poz 62 334116
vodní pl. nádrž umělá 2 226
vodní pl. rybník 1 176
vodní pl. tok přirozený 3 6840
vodní pl. zamokřená pl. 2 1298
zast. pl. zbořeniště 17 5807
zast. pl. 70 22976
ostat.pl. jiná plocha 11 8913
ostat.pl. manipulační pl. 8 1641
ostat.pl. neplodná půda 140 78558
ostat.pl. ostat.komunikace 68 57691
ostat.pl. silnice 1 14038
ostat.pl. zeleň 2 886
Celkem KN 783 3077535
PK 16 43911
Celkem ZE 16 43911
Par. KMD 783 3077535
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 20
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 32
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če víceúčel 2
bez čp/če zem.stav 1
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 70
LV 81
spoluvlastník 101

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 15.03.2010
S-SK GS 1:2880 1843 15.03.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Litoměřice.

vypočteno: 20.09.2020 23:15

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.