k.ú.: 700118 - Mratín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha-východ email: kp.pvychod@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18212 Praha telefon: 284041111 fax:284043607

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3209 - Praha-východ NUTS4 CZ0209
Obec 538515 - Mratín NUTS5 CZ0209538515
Pracoviště 209 - Praha-východ

Obec s rozšířenou působností 2103 - Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Pověřený obecní úřad 21031 - Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 174 3604094
zahrada 504 275300
ovoc. sad 6 7976
travní p. 37 168321
lesní poz 35 212770
vodní pl. nádrž umělá 1 604
vodní pl. rybník 3 78004
vodní pl. tok přirozený 17 29222
vodní pl. tok umělý 3 14214
zast. pl. společný dvůr 7 2417
zast. pl. zbořeniště 1 183
zast. pl. 559 117722
ostat.pl. jiná plocha 108 18414
ostat.pl. manipulační pl. 41 112838
ostat.pl. neplodná půda 18 23669
ostat.pl. ostat.komunikace 91 138555
ostat.pl. silnice 9 56738
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 24135
ostat.pl. zeleň 10 13311
Celkem KN 1626 4898487
Par. DKM 280 3928278
Par. KMD 1346 970209
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 33
č.p. byt.dům 7
č.p. jiná st. 4
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 366
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 3
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če adminis. 4
bez čp/če garáž 33
bez čp/če jiná st. 64
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 12
rozestav. 4
Celkem BUD 550
byt.z. byt 69
byt.z. garáž 2
byt.z. j.nebyt 2
obč.z. ateliér 1
obč.z. byt 17
obč.z. j.nebyt 7
Celkem JED 98
LV 715
spoluvlastník 1068

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 04.05.2010
DKM-KPÚ 20.05.2008 1:1000 18.06.2008 *)
S-SK GS 1:2880 1842 04.05.2010


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha-východ.

vypočteno: 25.09.2020 06:18

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička