k.ú.: 699837 - Mostek nad Orlicí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 580660 - Mostek NUTS5 CZ0534580660
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5314 - Vysoké Mýto
Pověřený obecní úřad 53141 - Choceň

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 671 3525143
zahrada 177 129079
ovoc. sad 27 102746
travní p. 284 485304
lesní poz 62 169261
vodní pl. nádrž přírodní 1 708
vodní pl. nádrž umělá 1 624
vodní pl. rybník 2 3871
vodní pl. tok přirozený 1 4100
vodní pl. tok umělý 88 20026
zast. pl. společný dvůr 1 422
zast. pl. zbořeniště 3 679
zast. pl. 134 48314
ostat.pl. dráha 1 8801
ostat.pl. jiná plocha 80 35371
ostat.pl. manipulační pl. 33 26256
ostat.pl. neplodná půda 16 14772
ostat.pl. ostat.komunikace 100 77049
ostat.pl. silnice 7 34912
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 3090
ostat.pl. zeleň 1 859
Celkem KN 1694 4691387
Par. KMD 1694 4691387
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 28
č.p. byt.dům 2
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 49
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 14
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 17
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 124
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 261
spoluvlastník 539

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 24.06.2009
S-SK GS 1:2880 1839 24.06.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 16.07.2019 23:16

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.