k.ú.: 699811 - Souvrať - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 579556 - Mostek NUTS5 CZ0525579556
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5203 - Dvůr Králové nad Labem
Pověřený obecní úřad 52031 - Dvůr Králové nad Labem

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 100 299620
zahrada 132 212797
travní p. 366 556671
lesní poz 162 3461253
vodní pl. nádrž umělá 3 4708
vodní pl. tok přirozený 10 43430
vodní pl. tok umělý 10 4458
vodní pl. zamokřená pl. 2 233
zast. pl. zbořeniště 8 1221
zast. pl. 202 37802
ostat.pl. dráha 1 35738
ostat.pl. jiná plocha 23 12384
ostat.pl. manipulační pl. 4 2380
ostat.pl. neplodná půda 106 61083
ostat.pl. ostat.komunikace 110 76734
ostat.pl. pohřeb. 1 272
ostat.pl. silnice 2 22443
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 1186
ostat.pl. zeleň 1 334
Celkem KN 1245 4834747
GP 11 23818
Celkem ZE 11 23818
Par. KMD 1245 4834747
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 92
č.p. byt.dům 1
č.p. rod.dům 45
č.p. rod.rekr 3
č.e. jiná st. 5
č.e. rod.rekr 32
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 2
rozestav. 1
Celkem BUD 200
LV 256
spoluvlastník 343

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 07.06.2012
S-SK GS 1:2880 1841 07.06.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 23.08.2019 02:37

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.