k.ú.: 699756 - Debrné u Mostku - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 579556 - Mostek NUTS5 CZ0525579556
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5203 - Dvůr Králové nad Labem
Pověřený obecní úřad 52031 - Dvůr Králové nad Labem

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 8 7316
zahrada 52 48667
travní p. 305 677274
lesní poz 109 1552819
vodní pl. tok přirozený 5 41854
vodní pl. tok umělý 3 3491
vodní pl. zamokřená pl. 3 4847
zast. pl. zbořeniště 1 234
zast. pl. 70 25046
ostat.pl. jiná plocha 68 44209
ostat.pl. manipulační pl. 4 1859
ostat.pl. neplodná půda 36 16882
ostat.pl. ostat.komunikace 48 35973
ostat.pl. pohřeb. 1 1211
ostat.pl. silnice 57 61642
Celkem KN 770 2523324
Par. KMD 770 2523324
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 32
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 14
č.p. rod.rekr 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 1
rozestav. 1
Celkem BUD 70
LV 94
spoluvlastník 160

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 09.07.2013
S-SK GS 1:2880 1841 09.07.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 06.06.2020 03:29

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.