k.ú.: 699756 - Debrné u Mostku - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 579556 - Mostek NUTS5 CZ0525579556
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5203 - Dvůr Králové nad Labem
Pověřený obecní úřad 52031 - Dvůr Králové nad Labem

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 8 7316
zahrada 52 48585
travní p. 305 677382
lesní poz 109 1552819
vodní pl. tok přirozený 5 41854
vodní pl. tok umělý 3 3491
vodní pl. zamokřená pl. 3 4847
zast. pl. zbořeniště 1 234
zast. pl. 69 25024
ostat.pl. jiná plocha 68 44209
ostat.pl. manipulační pl. 4 1859
ostat.pl. neplodná půda 35 16983
ostat.pl. ostat.komunikace 47 35796
ostat.pl. pohřeb. 1 1211
ostat.pl. silnice 57 62112
Celkem KN 767 2523722
Par. KMD 767 2523722
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 32
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 13
č.p. rod.rekr 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 1
rozestav. 1
Celkem BUD 68
LV 94
spoluvlastník 151

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 09.07.2013
S-SK GS 1:2880 1841 09.07.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 21.05.2019 15:02

Aktuality

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.