k.ú.: 699250 - Moravský Žižkov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Břeclav email: kp.breclav@cuzk.cz
Sady 28.října 16/720, 69002 Břeclav telefon: 519361361 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3704 - Břeclav NUTS4 CZ0644
Obec 584673 - Moravský Žižkov NUTS5 CZ0644584673
Pracoviště 704 - Břeclav

Obec s rozšířenou působností 6204 - Břeclav
Pověřený obecní úřad 62041 - Břeclav

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 2250 11014434
vinice 1392 883318
zahrada 489 288219
ovoc. sad 15 228635
lesní poz 3 9723
vodní pl. rybník 3 65860
vodní pl. tok přirozený 16 55218
vodní pl. zamokřená pl. 4 25644
zast. pl. společný dvůr 7 1159
zast. pl. zbořeniště 12 2555
zast. pl. 784 290011
ostat.pl. jiná plocha 192 125381
ostat.pl. manipulační pl. 44 98024
ostat.pl. neplodná půda 1 84
ostat.pl. ostat.komunikace 738 263812
ostat.pl. pohřeb. 1 7713
ostat.pl. silnice 9 79232
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 11173
ostat.pl. zeleň 34 88164
Celkem KN 5995 13538359
EN 3 3968
PK 4 18165
Celkem ZE 7 22133
Par. DKM 5995 13538359
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 362
č.p. byt.dům 8
č.p. jiná st. 4
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 11
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 126
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 3
č.p. výroba 1
č.p. zem.used 1
č.e. adminis. 1
č.e. jiná st. 12
č.e. rod.rekr 2
č.e. ubyt.zař 1
č.e. výroba 3
č.e. zem.stav 2
bez čp/če bydlení 5
bez čp/če garáž 41
bez čp/če jiná st. 126
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 39
rozestav. 2
Celkem BUD 765
byt.z. byt 28
Celkem JED 28
LV 1441
spoluvlastník 2215

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 02.10.2009 Z-11155/2009-704
ZMVM 1:2000 01.08.1989 02.10.2009 1.11.1981 1:2000,
S-SK ŠS 1:2880 1827 01.08.1989 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Břeclav.

vypočteno: 23.09.2020 14:35

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička