k.ú.: 699128 - Moravský Krumlov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Znojmo email: kp.znojmo@cuzk.cz
Pražská 63a/2734, 66952 Znojmo telefon: 515224006 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3713 - Znojmo NUTS4 CZ0647
Obec 594482 - Moravský Krumlov NUTS5 CZ0647594482
Pracoviště 713 - Znojmo

Obec s rozšířenou působností 6212 - Moravský Krumlov
Pověřený obecní úřad 62122 - Moravský Krumlov

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 5683 12163466
vinice 77 59902
zahrada 1391 611269
ovoc. sad 12 35062
travní p. 887 766511
lesní poz les s budovou 9 685
lesní poz 2171 24538985
vodní pl. nádrž umělá 17 34811
vodní pl. rybník 10 262208
vodní pl. tok přirozený 480 317215
vodní pl. tok umělý 40 11216
vodní pl. zamokřená pl. 106 132572
zast. pl. společný dvůr 57 8236
zast. pl. zbořeniště 37 7576
zast. pl. 2254 729234
ostat.pl. dráha 104 406991
ostat.pl. jiná plocha 740 409642
ostat.pl. manipulační pl. 230 240561
ostat.pl. neplodná půda 503 373480
ostat.pl. ost.dopravní pl. 2 121
ostat.pl. ostat.komunikace 2042 725059
ostat.pl. pohřeb. 7 19304
ostat.pl. silnice 319 390036
ostat.pl. skládka 1 1229
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 37 51722
ostat.pl. zeleň 179 257624
Celkem KN 17395 42554717
Par. DKM 17395 42554717
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 6
č.p. byt.dům 80
č.p. doprava 4
č.p. jiná st. 13
č.p. obchod 5
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 50
č.p. rod.dům 941
č.p. rod.rekr 5
č.p. tech.vyb 5
č.p. ubyt.zař 3
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 12
č.e. garáž 291
č.e. jiná st. 4
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če doprava 6
bez čp/če garáž 273
bez čp/če jiná st. 190
bez čp/če obchod 3
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 30
bez čp/če rod.dům 5
bez čp/če rod.rekr 51
bez čp/če skleník 1
bez čp/če tech.vyb 33
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 75
bez čp/če zem.stav 96
rozestav. 6
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 2203
byt.z. byt 1046
byt.z. dílna 9
byt.z. garáž 52
byt.z. j.nebyt 47
obč.z. byt 75
obč.z. j.nebyt 1
Celkem JED 1230
LV 3366
spoluvlastník 5238

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 15.04.2014 1:1000 07.05.2014 *) část k.ú. při KPÚ v k.ú. Vedrovice a Zábrdovice u Vedrovic
DKM 1:1000 17.09.2003 celé k.ú.
ZMVM 1:2000 01.01.1987 17.09.2003 extravilán
THM-V 1:2000 01.03.1979 17.09.2003 intravilán
S-SK ŠS 1:2880 1825 01.01.1987


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Znojmo.

vypočteno: 29.09.2020 16:05

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička