k.ú.: 698547 - Pikárec - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Velké Meziříčí email: kp.velmezirici@cuzk.cz
Třebíčská 70/1540, 59401 Velké Meziříčí telefon: 566502811 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 549916 - Pikárec NUTS5 CZ0635549916
Pracoviště 746 - Velké Meziříčí

Obec s rozšířenou působností 6114 - Velké Meziříčí
Pověřený obecní úřad 61142 - Velké Meziříčí

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 177 2692271
zahrada 187 156918
ovoc. sad 3 8397
travní p. 143 853509
lesní poz les s budovou 3 139
lesní poz 170 3628957
vodní pl. nádrž umělá 15 9616
vodní pl. rybník 29 558292
vodní pl. tok přirozený 8 4116
vodní pl. tok umělý 13 5810
vodní pl. zamokřená pl. 5 8440
zast. pl. zbořeniště 1 277
zast. pl. 237 85686
ostat.pl. jiná plocha 132 103441
ostat.pl. manipulační pl. 34 47859
ostat.pl. neplodná půda 28 33015
ostat.pl. ostat.komunikace 108 167319
ostat.pl. silnice 11 48376
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 5214
ostat.pl. zeleň 26 39028
Celkem KN 1332 8456680
Par. DKM 1177 4867677
Par. KMD 155 3589003
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 2
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 98
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 13
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 8
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 44
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če zem.stav 33
bez čp/če zem.used 2
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 3
Celkem BUD 222
byt.z. byt 5
byt.z. j.nebyt 4
Celkem JED 9
LV 197
spoluvlastník 259

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 28.08.2018
KMD 1:1000 12.09.2017
DKM-KPÚ 1:1000 04.05.2011
S-SK ŠS 1:2880 1835 28.08.2018


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Velké Meziříčí.

vypočteno: 27.09.2020 06:34

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička