k.ú.: 698474 - Moravanský - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pardubice email: kp.pardubice@cuzk.cz
Čechovo nábřeží 1791, 53086 Pardubice telefon: 466023111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3606 - Pardubice NUTS4 CZ0532
Obec 575399 - Moravany NUTS5 CZ0532575399
Pracoviště 606 - Pardubice

Obec s rozšířenou působností 5309 - Pardubice
Pověřený obecní úřad 53092 - Pardubice

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 3 3442
orná půda 404 1433828
zahrada 76 50953
ovoc. sad 1 3425
travní p. 1 356
lesní poz 15 13113
vodní pl. tok umělý 163 35468
zast. pl. 58 28969
ostat.pl. jiná plocha 3 3735
ostat.pl. manipulační pl. 2 4766
ostat.pl. ostat.komunikace 25 17699
ostat.pl. silnice 7 17353
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 2653
Celkem KN 761 1615760
Par. DKM 166 106076
Par. KMD 595 1509684
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 43
č.p. zem.stav 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 57
LV 139
spoluvlastník 192

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 28.11.2017
KMD 1:1000 05.12.2008
S-SK GS 1:2880 1839 05.12.2008


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pardubice.

vypočteno: 25.09.2020 04:35

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička