k.ú.: 698351 - Janovice u Chrudimi - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 571873 - Morašice NUTS5 CZ0531571873
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53041 - Heřmanův Městec

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 137 910763
zahrada 118 91320
ovoc. sad 4 3722
travní p. 47 121941
lesní poz 8 24650
vodní pl. tok přirozený 9 2330
zast. pl. 100 34667
ostat.pl. jiná plocha 22 4221
ostat.pl. manipulační pl. 1 6375
ostat.pl. neplodná půda 13 8977
ostat.pl. ostat.komunikace 46 29987
ostat.pl. silnice 3 24021
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 1165
ostat.pl. zeleň 1 736
Celkem KN 511 1264875
Par. KMD 511 1264875
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 21
č.p. jiná st. 2
č.p. rod.dům 45
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 99
LV 144
spoluvlastník 189

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 03.01.2012
S-SK GS 1:2880 1839 03.01.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 26.09.2020 01:04

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička