k.ú.: 698351 - Janovice u Chrudimi - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 571873 - Morašice NUTS5 CZ0531571873
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53041 - Heřmanův Městec

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 155 936142
zahrada 114 77375
ovoc. sad 7 16031
travní p. 34 86013
lesní poz 8 24650
vodní pl. tok přirozený 8 2330
zast. pl. společný dvůr 1 255
zast. pl. 93 34583
ostat.pl. jiná plocha 19 4459
ostat.pl. manipulační pl. 13 15033
ostat.pl. neplodná půda 29 13025
ostat.pl. ostat.komunikace 46 29828
ostat.pl. silnice 5 23733
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 1165
Celkem KN 534 1264622
Par. KMD 534 1264622
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 21
č.p. jiná st. 2
č.p. rod.dům 43
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 93
LV 142
spoluvlastník 187

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 03.01.2012
S-SK GS 1:2880 1839 03.01.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 23.05.2019 13:16

Aktuality

22.05.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.