k.ú.: 698351 - Janovice u Chrudimi - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 571873 - Morašice NUTS5 CZ0531571873
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53041 - Heřmanův Městec

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 139 910763
zahrada 137 91231
ovoc. sad 4 3722
travní p. 55 122309
lesní poz 8 24650
vodní pl. tok přirozený 8 2330
zast. pl. 94 34602
ostat.pl. jiná plocha 20 4123
ostat.pl. manipulační pl. 1 6375
ostat.pl. neplodná půda 13 8977
ostat.pl. ostat.komunikace 48 29911
ostat.pl. silnice 5 23733
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 1165
ostat.pl. zeleň 1 736
Celkem KN 535 1264627
Par. KMD 535 1264627
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 21
č.p. jiná st. 2
č.p. rod.dům 43
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 94
LV 142
spoluvlastník 187

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 03.01.2012
S-SK GS 1:2880 1839 03.01.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 19.08.2019 01:42

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.