k.ú.: 698059 - Mohelno - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Třebíč email: kp.trebic@cuzk.cz
Jungmannova 2/178, 67401 Třebíč telefon: 568404211 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3710 - Třebíč NUTS4 CZ0634
Obec 591173 - Mohelno NUTS5 CZ0634591173
Pracoviště 710 - Třebíč

Obec s rozšířenou působností 6107 - Náměšť nad Oslavou
Pověřený obecní úřad 61071 - Náměšť nad Oslavou

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 983 8768007
zahrada 499 286481
ovoc. sad 4 10323
travní p. 226 664211
lesní poz les s budovou 3 124
lesní poz 96 4572574
vodní pl. nádrž umělá 8 109186
vodní pl. rybník 4 135503
vodní pl. tok přirozený 32 723521
vodní pl. tok umělý 4 3373
vodní pl. vod.pl.s budovou 1 39
vodní pl. zamokřená pl. 3 4753
zast. pl. zbořeniště 2 103
zast. pl. 875 299286
ostat.pl. jiná plocha 101 76241
ostat.pl. manipulační pl. 69 132816
ostat.pl. neplodná půda 99 343771
ostat.pl. ostat.komunikace 216 579390
ostat.pl. pohřeb. 1 6300
ostat.pl. silnice 18 160497
ostat.pl. skládka 1 480
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 11 42216
ostat.pl. zeleň 104 613095
Celkem KN 3360 17532290
Par. DKM 1449 10846591
Par. KMD 1911 6685699
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 419
č.p. byt.dům 6
č.p. jiná st. 6
č.p. obč.vyb 10
č.p. obč.vyb. 4
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 110
č.p. tech.vyb 2
č.p. ubyt.zař 4
č.p. zem.stav 3
č.p. zem.used 1
č.e. bydlení 1
č.e. rod.rekr 63
bez čp/če bydlení 6
bez čp/če garáž 34
bez čp/če jiná st. 57
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 6
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 97
rozestav. 11
vod.dílo hráz ohr 5
vod.dílo hráz př. 3
vod.dílo vodní el 1
Celkem BUD 864
byt.z. ateliér 1
byt.z. byt 30
byt.z. garáž 16
Celkem JED 47
LV 1031
spoluvlastník 1383

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 03.11.2017 intravilán
DKM-KPÚ 1:1000 17.02.2012
S-SK ŠS 1:2880 1825 03.11.2017


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Třebíč.

vypočteno: 18.09.2020 10:54

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.