k.ú.: 697974 - Čmelíny - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Plzeň-jih email: kp.pjih@cuzk.cz
Radobyčická 12/2465, 30100 Plzeň telefon: 377162111 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3406 - Plzeň-jih NUTS4 CZ0324
Obec 578568 - Čmelíny NUTS5 CZ0324578568
Pracoviště 406 - Plzeň-jih

Obec s rozšířenou působností 3207 - Nepomuk
Pověřený obecní úřad 32071 - Nepomuk

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 103 958468
zahrada 47 37030
travní p. 162 606440
lesní poz 105 1200752
vodní pl. nádrž umělá 2 1400
vodní pl. tok přirozený 32 13275
vodní pl. tok umělý 4 275
zast. pl. zbořeniště 2 516
zast. pl. 51 23748
ostat.pl. jiná plocha 142 131159
ostat.pl. manipulační pl. 10 8782
ostat.pl. neplodná půda 55 31599
ostat.pl. ostat.komunikace 66 53324
ostat.pl. pohřeb. 1 226
ostat.pl. silnice 10 18663
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1000
ostat.pl. zeleň 14 13318
Celkem KN 807 3099975
Par. DKM 344 1812504
Par. KMD 463 1287471
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 30
č.p. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 49
LV 99
spoluvlastník 116

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 22.09.2015
DKM-KPÚ 03.09.2010 1:1000 03.09.2010 *) Část k.ú. - neprovedená změna hranice
DKM-KPÚ 22.10.1999 1:1000 24.11.1999 *) Část k. ú.
S-SK GS 1:2880 1837 22.09.2015


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Plzeň-jih.

vypočteno: 18.09.2020 11:03

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.