k.ú.: 697869 - Horská Kvilda - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 542091 - Horská Kvilda NUTS5 CZ0322542091
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3214 - Sušice
Pověřený obecní úřad 32141 - Kašperské Hory

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
zahrada 4 6101
travní p. 119 1691522
lesní poz ostat.komunikace 2 12472
lesní poz 277 26129949
vodní pl. tok přirozený 14 75694
vodní pl. tok umělý 1 1476
vodní pl. zamokřená pl. 28 1560443
zast. pl. společný dvůr 1 45
zast. pl. zbořeniště 8 3169
zast. pl. 71 26197
ostat.pl. jiná plocha 24 8594
ostat.pl. manipulační pl. 3 2406
ostat.pl. neplodná půda 21 83710
ostat.pl. ost.dopravní pl. 2 1136
ostat.pl. ostat.komunikace 85 178505
ostat.pl. silnice 5 64412
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 8 10931
Celkem KN 673 29856762
Par. DKM 324 2442556
Par. KMD 349 27414206
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 15
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 12
č.p. ubyt.zař 2
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.used 1
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 18
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 70
byt.z. byt 3
Celkem JED 3
LV 78
spoluvlastník 109

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 13.09.2016
KMD 1:1000 19.04.2016
S-SK GS 1:2880 1837 13.09.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 21.07.2019 19:53

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.