k.ú.: 697672 - Močerady - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Domažlice email: kp.domazlice@cuzk.cz
Benešova 377, 34401 Domažlice telefon: 379410231 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3401 - Domažlice NUTS4 CZ0321
Obec 599174 - Močerady NUTS5 CZ0321599174
Pracoviště 401 - Domažlice

Obec s rozšířenou působností 3204 - Horšovský Týn
Pověřený obecní úřad 32042 - Staňkov

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 171 2769927
zahrada 51 42050
ovoc. sad 7 22898
travní p. 48 319179
lesní poz 152 796933
vodní pl. nádrž umělá 1 5928
vodní pl. rybník 2 12814
vodní pl. tok přirozený 1 172
vodní pl. tok umělý 9 10422
zast. pl. 63 46046
ostat.pl. jiná plocha 43 78620
ostat.pl. manipulační pl. 4 14658
ostat.pl. neplodná půda 9 14375
ostat.pl. ost.dopravní pl. 2 1944
ostat.pl. ostat.komunikace 76 165854
ostat.pl. silnice 7 47462
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 3085
ostat.pl. zeleň 31 115218
Celkem KN 678 4467585
Par. DKM 678 4467585
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 9
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.used 20
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 6
Celkem BUD 60
LV 99
spoluvlastník 133

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 16.06.2011
DKM-KPÚ 28.04.2007 1:1000 22.08.2007 *)
THM-V 1:2000 01.05.1962 16.06.2011
S-SK GS 1838 22.08.2007 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Domažlice.

vypočteno: 25.09.2020 05:42

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička