k.ú.: 697648 - Stříbrná Lhota - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha-západ email: kp.pzapad@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18213 Praha telefon: 284041111 fax:284044040

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3210 - Praha-západ NUTS4 CZ020A
Obec 540765 - Mníšek pod Brdy NUTS5 CZ020A540765
Pracoviště 210 - Praha-západ

Obec s rozšířenou působností 2105 - Černošice
Pověřený obecní úřad 21055 - Mníšek pod Brdy

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 176 847594
zahrada 234 196407
ovoc. sad 6 17069
travní p. 98 175932
lesní poz 25 1573530
vodní pl. nádrž umělá 10 7441
zast. pl. společný dvůr 20 3246
zast. pl. 265 67393
ostat.pl. jiná plocha 69 26981
ostat.pl. manipulační pl. 11 14907
ostat.pl. neplodná půda 29 22956
ostat.pl. ostat.komunikace 117 49145
ostat.pl. silnice 19 18460
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 1010
ostat.pl. zeleň 1 536
Celkem KN 1086 3022607
Par. DKM 1086 3022607
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 133
č.p. ubyt.zař 1
č.e. rod.rekr 57
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če garáž 21
bez čp/če jiná st. 19
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 17
rozestav. 4
Celkem BUD 260
byt.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 277
spoluvlastník 385

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 31.03.2003
THM-V 1:2000 01.10.1979 31.03.2003 01.04.1961 1:2000, 1:1000,
S-SK GS 1:2880 1840 01.10.1979 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha-západ.

vypočteno: 21.05.2019 13:01

Aktuality

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.