k.ú.: 697524 - Mnichovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Benešov email: kp.benesov@cuzk.cz
Tyršova 1902, 25616 Benešov telefon: 317716450 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3201 - Benešov NUTS4 CZ0201
Obec 530191 - Mnichovice NUTS5 CZ0201530191
Pracoviště 201 - Benešov

Obec s rozšířenou působností 2125 - Vlašim
Pověřený obecní úřad 21251 - Vlašim

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1443 4259441
zahrada 109 87069
travní p. 747 690784
lesní poz 283 3748561
vodní pl. nádrž přírodní 3 3844
vodní pl. nádrž umělá 1 648
vodní pl. rybník 1 22545
vodní pl. zamokřená pl. 1 1496
zast. pl. společný dvůr 1 162
zast. pl. zbořeniště 4 907
zast. pl. 179 88431
ostat.pl. jiná plocha 100 57066
ostat.pl. manipulační pl. 57 23828
ostat.pl. neplodná půda 84 27069
ostat.pl. ostat.komunikace 160 132102
ostat.pl. pohřeb. 1 602
ostat.pl. silnice 12 53580
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 8665
ostat.pl. zeleň 18 4608
Celkem KN 3208 9211408
Par. KMD 3208 9211408
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 85
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 21
č.p. rod.rekr 2
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 7
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 21
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 11
Celkem BUD 157
LV 235
spoluvlastník 581

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 08.12.2015
S-SK GS 1:2880 1838 08.12.2015 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Benešov.

vypočteno: 23.09.2020 15:38

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička