k.ú.: 697311 - Mlékosrby - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 570401 - Mlékosrby NUTS5 CZ0521570401
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5212 - Nový Bydžov
Pověřený obecní úřad 52121 - Nový Bydžov

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 572 2982505
zahrada 135 106949
ovoc. sad 9 30134
travní p. 454 1030292
lesní poz 61 1144215
vodní pl. nádrž umělá 4 8096
vodní pl. tok přirozený 45 104219
vodní pl. tok umělý 66 14542
zast. pl. zbořeniště 6 1057
zast. pl. 166 95350
ostat.pl. dobývací prost. 1 177
ostat.pl. jiná plocha 47 119985
ostat.pl. manipulační pl. 42 24475
ostat.pl. neplodná půda 14 6373
ostat.pl. ostat.komunikace 189 77979
ostat.pl. pohřeb. 1 2085
ostat.pl. silnice 56 62713
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1187
ostat.pl. zeleň 11 12100
Celkem KN 1880 5824433
Par. DKM 1880 5824433
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 100
č.p. ubyt.zař 1
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 3
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 26
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 147
LV 281
spoluvlastník 540

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 03.04.2006
ZMVM 1:2000 01.11.1981 03.04.2006
THM-V 1:2000 01.04.1961 03.04.2006
S-SK GS 1:2880 1841 01.11.1981


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 21.07.2019 17:23

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.