k.ú.: 697249 - Mlázovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jičín email: kp.jicin@cuzk.cz
Šafaříkova 842, 50601 Jičín telefon: 493547111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3604 - Jičín NUTS4 CZ0522
Obec 573213 - Mlázovice NUTS5 CZ0522573213
Pracoviště 604 - Jičín

Obec s rozšířenou působností 5207 - Jičín
Pověřený obecní úřad 52073 - Lázně Bělohrad

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 380 3803348
zahrada 272 146351
ovoc. sad 8 23696
travní p. 192 719822
lesní poz 127 3131053
vodní pl. nádrž umělá 2 2287
vodní pl. rybník 4 29167
vodní pl. tok přirozený 16 49395
vodní pl. tok umělý 1 178
zast. pl. společný dvůr 1 91
zast. pl. zbořeniště 1 219
zast. pl. 349 148870
ostat.pl. dráha 1 767
ostat.pl. jiná plocha 128 35490
ostat.pl. manipulační pl. 35 25219
ostat.pl. neplodná půda 2 2088
ostat.pl. ostat.komunikace 165 227390
ostat.pl. pohřeb. 2 3824
ostat.pl. silnice 12 56432
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 17280
ostat.pl. zeleň 77 93805
Celkem KN 1781 8516772
Par. DKM 885 8066874
Par. KMD 896 449898
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 174
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 4
č.p. obč.vyb 8
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 46
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.stav 2
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 21
bez čp/če jiná st. 37
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 21
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 333
byt.z. byt 18
Celkem JED 18
LV 420
spoluvlastník 598

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.11.2017
DKM-KPÚ 1:1000 02.10.2015
S-SK GS 1:2880 1842 27.11.2017


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jičín.

vypočteno: 20.09.2020 23:44

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.