k.ú.: 697206 - Starý Smolivec - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Plzeň-jih email: kp.pjih@cuzk.cz
Radobyčická 12/2465, 30100 Plzeň telefon: 377162111 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3406 - Plzeň-jih NUTS4 CZ0324
Obec 558061 - Mladý Smolivec NUTS5 CZ0324558061
Pracoviště 406 - Plzeň-jih

Obec s rozšířenou působností 3207 - Nepomuk
Pověřený obecní úřad 32071 - Nepomuk

Statistické údaje (stav ke dni: 07.08.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 44 2603360
zahrada 173 124418
ovoc. sad 2 21154
travní p. 123 1470758
lesní poz 43 3368917
vodní pl. nádrž umělá 7 2600
vodní pl. rybník 6 76644
vodní pl. tok přirozený 11 21150
zast. pl. společný dvůr 1 16
zast. pl. zbořeniště 1 85
zast. pl. 186 90097
ostat.pl. jiná plocha 61 32479
ostat.pl. manipulační pl. 12 49433
ostat.pl. neplodná půda 117 218114
ostat.pl. ostat.komunikace 71 80803
ostat.pl. pohřeb. 2 609
ostat.pl. silnice 13 51824
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 25865
ostat.pl. zeleň 13 1453
Celkem KN 888 8239779
PK 693 3356547
GP 108 637143
Celkem ZE 801 3993690
Par. KMD 511 3466910
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 6
č.p. rod.dům 87
č.p. rod.rekr 2
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 21
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 18
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 29
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 1
Celkem BUD 181
LV 199
spoluvlastník 388

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 03.12.2020
S-SK GS 1:2880 1837


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 12/2027.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Plzeň-jih.

vypočteno: 09.08.2022 01:03

Aktuality

28.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce DMVS.
 

20.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa - Řízení projektů - RÚIAN.

16.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.