k.ú.: 696251 - Mitrov u Uhlířských Janovic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kutná Hora email: kp.khora@cuzk.cz
Rudní 4/432, 28434 Kutná Hora telefon: 327513203 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3205 - Kutná Hora NUTS4 CZ0205
Obec 534498 - Uhlířské Janovice NUTS5 CZ0205534498
Pracoviště 205 - Kutná Hora

Obec s rozšířenou působností 2112 - Kutná Hora
Pověřený obecní úřad 21122 - Uhlířské Janovice

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 106 1902433
zahrada 90 87259
ovoc. sad 5 6251
travní p. 41 166694
lesní poz ostat.komunikace 3 30663
lesní poz 21 1740319
vodní pl. nádrž umělá 3 977
vodní pl. tok přirozený 4 7389
zast. pl. společný dvůr 2 513
zast. pl. zbořeniště 1 1167
zast. pl. 86 43616
ostat.pl. dráha 1 7632
ostat.pl. jiná plocha 14 4366
ostat.pl. manipulační pl. 3 21200
ostat.pl. neplodná půda 18 29239
ostat.pl. ostat.komunikace 38 61140
ostat.pl. pohřeb. 1 1420
ostat.pl. silnice 9 57218
ostat.pl. zeleň 3 1311
Celkem KN 449 4170807
Par. DKM 449 4170807
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 40
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 2
č.p. rod.rekr 13
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 6
Celkem BUD 84
byt.z. byt 3
Celkem JED 3
LV 118
spoluvlastník 172

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 10.12.2018
DKM-KPÚ 14.09.2012 1:1000 24.09.2012 *)
S-SK GS 1:2880 1838 10.12.2018


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kutná Hora.

vypočteno: 27.09.2020 07:02

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička