k.ú.: 696188 - Minice u Mišovic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Písek email: kp.pisek@cuzk.cz
Nádražní 1988, 39701 Písek telefon: 382206811 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3305 - Písek NUTS4 CZ0314
Obec 562149 - Minice NUTS5 CZ0314562149
Pracoviště 305 - Písek

Obec s rozšířenou působností 3108 - Písek
Pověřený obecní úřad 31082 - Mirovice

Statistické údaje (stav ke dni: 14.08.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 112 1922547
zahrada 44 25712
ovoc. sad 1 6007
travní p. 45 232310
lesní poz 61 1091765
vodní pl. nádrž umělá 4 1765
vodní pl. rybník 1 1030
vodní pl. tok umělý 9 7246
zast. pl. společný dvůr 8 910
zast. pl. zbořeniště 2 781
zast. pl. 32 26115
ostat.pl. jiná plocha 9 702
ostat.pl. manipulační pl. 28 22903
ostat.pl. neplodná půda 23 36818
ostat.pl. ostat.komunikace 64 126132
ostat.pl. silnice 4 4162
Celkem KN 447 3506905
PK 1 263
Celkem ZE 1 263
Par. DKM 261 2531700
Par. KMD 183 974314
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. rod.dům 18
č.p. zem.used 1
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če zem.stav 4
rozestav. 1
Celkem BUD 28
LV 94
spoluvlastník 132

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 16.06.2022 1:1000 16.06.2022 *) pozemková úprava
KMD 1:1000 10.03.2014
KMD 1:1000 23.11.2011
S-SK GS 1:2880 1824 16.06.2022


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Písek.

vypočteno: 16.08.2022 06:04

Aktuality

12.08.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2022) je k dispozici ke stažení.

28.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce DMVS.
 

20.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa - Řízení projektů - RÚIAN.