k.ú.: 696081 - Mistřice I - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Uherské Hradiště email: kp.uhhradiste@cuzk.cz
Svatováclavská 568, 68611 Uherské Hradiště telefon: 572523101 fax:572523104

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3711 - Uherské Hradiště NUTS4 CZ0722
Obec 592382 - Mistřice NUTS5 CZ0722592382
Pracoviště 711 - Uherské Hradiště

Obec s rozšířenou působností 7207 - Uherské Hradiště
Pověřený obecní úřad 72072 - Uherské Hradiště

Statistické údaje (stav ke dni: 08.07.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 3078 5592020
vinice 54 92786
zahrada 425 273170
travní p. 1007 613114
lesní poz 1053 687203
vodní pl. nádrž umělá 3 14501
vodní pl. tok přirozený 30 9236
vodní pl. zamokřená pl. 3 488
zast. pl. zbořeniště 33 6931
zast. pl. 467 133430
ostat.pl. jiná plocha 566 170128
ostat.pl. manipulační pl. 58 11482
ostat.pl. neplodná půda 242 58503
ostat.pl. ostat.komunikace 344 193253
ostat.pl. silnice 25 22111
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 26 12338
ostat.pl. zeleň 11 2984
Celkem KN 7425 7893678
Par. KMD 7425 7893678
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 155
č.p. byt.dům 5
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 160
č.e. garáž 5
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 11
bez čp/če jiná st. 15
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če zem.stav 52
vod.dílo hráz př. 2
Celkem BUD 421
byt.z. byt 19
byt.z. j.nebyt 5
obč.z. byt 2
Celkem JED 26
LV 1082
spoluvlastník 1637

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 20.06.2011
S-SK ŠS 1:2880 1827 20.06.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Uherské Hradiště.

vypočteno: 15.07.2020 03:55

Aktuality

07.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Agenda veřejných zakázek a smluv odboru informatiky.

01.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele Katastrálního pracoviště Vyškov.

30.06.2020
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.