k.ú.: 696081 - Mistřice I - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Uherské Hradiště email: kp.uhhradiste@cuzk.cz
Svatováclavská 568, 68611 Uherské Hradiště telefon: 572523101 fax:572523104

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3711 - Uherské Hradiště NUTS4 CZ0722
Obec 592382 - Mistřice NUTS5 CZ0722592382
Pracoviště 711 - Uherské Hradiště

Obec s rozšířenou působností 7207 - Uherské Hradiště
Pověřený obecní úřad 72072 - Uherské Hradiště

Statistické údaje (stav ke dni: 01.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 3077 5592381
vinice 54 92786
zahrada 422 273527
travní p. 1007 613114
lesní poz 1053 687203
vodní pl. nádrž umělá 3 14501
vodní pl. tok přirozený 30 9236
vodní pl. zamokřená pl. 3 488
zast. pl. zbořeniště 33 6931
zast. pl. 461 132751
ostat.pl. jiná plocha 564 169996
ostat.pl. manipulační pl. 58 11482
ostat.pl. neplodná půda 242 58503
ostat.pl. ostat.komunikace 339 193346
ostat.pl. silnice 25 22111
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 26 12338
ostat.pl. zeleň 11 2984
Celkem KN 7408 7893678
Par. KMD 7408 7893678
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 162
č.p. byt.dům 5
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 150
č.e. garáž 5
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 11
bez čp/če jiná st. 15
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če zem.stav 53
vod.dílo hráz př. 2
Celkem BUD 419
byt.z. byt 19
byt.z. j.nebyt 5
obč.z. byt 2
Celkem JED 26
LV 1087
spoluvlastník 1645

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 20.06.2011
S-SK ŠS 1:2880 1827 20.06.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Uherské Hradiště.

vypočteno: 05.12.2019 18:01

Aktuality

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.


26.11.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.