k.ú.: 695947 - Miřetín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 572080 - Proseč NUTS5 CZ0531572080
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53045 - Skuteč

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 4 2167
orná půda 195 1798199
zahrada 72 54703
ovoc. sad 2 7527
travní p. mez, stráň 25 20776
travní p. 172 509488
lesní poz 133 435362
vodní pl. nádrž umělá 4 15808
vodní pl. tok přirozený 6 48564
vodní pl. zamokřená pl. 1 565
zast. pl. zbořeniště 1 47
zast. pl. 120 38798
ostat.pl. jiná plocha 62 53109
ostat.pl. manipulační pl. 19 9932
ostat.pl. mez, stráň 23 12734
ostat.pl. neplodná půda 41 20643
ostat.pl. ostat.komunikace 88 95504
ostat.pl. pohřeb. 1 319
ostat.pl. silnice 4 29324
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 3629
ostat.pl. zeleň 1 10
Celkem KN 976 3157208
Par. KMD 976 3157208
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 23
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 31
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če bydlení 14
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če ubyt.zař 8
bez čp/če zem.stav 18
Celkem BUD 116
LV 126
spoluvlastník 221

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.05.2011
S-SK GS 1:2880 1839 30.05.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 20.08.2019 10:32

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.