k.ú.: 695921 - Miřetice u Nasavrk - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 571831 - Miřetice NUTS5 CZ0531571831
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5302 - Hlinsko
Pověřený obecní úřad 53021 - Hlinsko

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 586 2165972
zahrada 348 260625
ovoc. sad 29 94659
travní p. 526 1399522
lesní poz les s budovou 2 87
lesní poz 79 4344849
vodní pl. nádrž přírodní 2 10231
vodní pl. nádrž umělá 6 21170
vodní pl. rybník 17 72392
vodní pl. tok přirozený 28 27479
zast. pl. společný dvůr 2 6
zast. pl. zbořeniště 1 299
zast. pl. 468 130298
ostat.pl. jiná plocha 105 66987
ostat.pl. manipulační pl. 24 25117
ostat.pl. neplodná půda 175 147054
ostat.pl. ostat.komunikace 155 131920
ostat.pl. pohřeb. 74 129677
ostat.pl. silnice 19 105813
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 17959
Celkem KN 2648 9152116
Par. KMD 2648 9152116
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 98
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 4
č.p. obč.vyb 8
č.p. obč.vyb. 1
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 246
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 14
bez čp/če garáž 28
bez čp/če jiná st. 33
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 11
rozestav. 3
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 464
byt.z. byt 16
Celkem JED 16
LV 605
spoluvlastník 885

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 17.03.2015
S-SK GS 1:2880 1839 17.03.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 05.06.2020 02:16

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.