k.ú.: 695921 - Miřetice u Nasavrk - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 571831 - Miřetice NUTS5 CZ0531571831
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5302 - Hlinsko
Pověřený obecní úřad 53021 - Hlinsko

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 586 2165972
zahrada 348 260625
ovoc. sad 29 94659
travní p. 526 1399520
lesní poz les s budovou 2 87
lesní poz 79 4344849
vodní pl. nádrž přírodní 2 10231
vodní pl. nádrž umělá 6 21170
vodní pl. rybník 17 72392
vodní pl. tok přirozený 29 27481
zast. pl. společný dvůr 2 6
zast. pl. zbořeniště 1 299
zast. pl. 468 130436
ostat.pl. jiná plocha 105 66849
ostat.pl. manipulační pl. 24 25117
ostat.pl. neplodná půda 175 147054
ostat.pl. ostat.komunikace 155 131920
ostat.pl. pohřeb. 74 129677
ostat.pl. silnice 21 105813
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 17959
Celkem KN 2651 9152116
Par. KMD 2651 9152116
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 97
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 4
č.p. obč.vyb 8
č.p. obč.vyb. 1
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 248
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 14
bez čp/če garáž 28
bez čp/če jiná st. 33
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 11
rozestav. 3
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 465
byt.z. byt 16
Celkem JED 16
LV 604
spoluvlastník 886

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 17.03.2015
S-SK GS 1:2880 1839 17.03.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 30.09.2020 05:26

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička