k.ú.: 695921 - Miřetice u Nasavrk - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 571831 - Miřetice NUTS5 CZ0531571831
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5302 - Hlinsko
Pověřený obecní úřad 53021 - Hlinsko

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 586 2166399
zahrada 346 260562
ovoc. sad 29 94659
travní p. 523 1399952
lesní poz les s budovou 2 87
lesní poz 79 4344849
vodní pl. nádrž přírodní 2 10231
vodní pl. nádrž umělá 6 21170
vodní pl. rybník 17 72392
vodní pl. tok přirozený 28 27479
zast. pl. společný dvůr 2 6
zast. pl. zbořeniště 1 299
zast. pl. 464 129610
ostat.pl. jiná plocha 101 66859
ostat.pl. manipulační pl. 24 25137
ostat.pl. neplodná půda 174 147054
ostat.pl. ostat.komunikace 154 131921
ostat.pl. pohřeb. 74 129677
ostat.pl. silnice 19 105813
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 17959
Celkem KN 2633 9152115
Par. KMD 2633 9152115
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 101
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 4
č.p. obč.vyb 8
č.p. obč.vyb. 1
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 240
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 14
bez čp/če garáž 27
bez čp/če jiná st. 33
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 11
rozestav. 3
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 460
byt.z. byt 16
Celkem JED 16
LV 601
spoluvlastník 875

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 17.03.2015
S-SK GS 1:2880 1839 17.03.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 16.07.2019 00:38

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.