k.ú.: 695891 - Havlovice u Miřetic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 571831 - Miřetice NUTS5 CZ0531571831
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5302 - Hlinsko
Pověřený obecní úřad 53021 - Hlinsko

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 112 753049
zahrada 82 60871
ovoc. sad 4 8824
travní p. 254 774458
lesní poz 32 169000
vodní pl. nádrž umělá 1 104
vodní pl. rybník 2 461553
vodní pl. tok přirozený 33 20114
vodní pl. zamokřená pl. 1 7398
zast. pl. zbořeniště 2 569
zast. pl. 93 36205
ostat.pl. jiná plocha 15 8392
ostat.pl. manipulační pl. 8 15252
ostat.pl. neplodná půda 95 137919
ostat.pl. ostat.komunikace 61 38802
ostat.pl. pohřeb. 13 86896
ostat.pl. silnice 9 27886
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 626
Celkem KN 819 2607918
Par. KMD 819 2607918
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 13
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 36
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 8
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 7
vod.dílo hráz ohr 2
Celkem BUD 86
LV 181
spoluvlastník 446

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 17.03.2015
S-SK GS 1:2880 1839 17.03.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 06.06.2020 06:09

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.