k.ú.: 695891 - Havlovice u Miřetic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 571831 - Miřetice NUTS5 CZ0531571831
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5302 - Hlinsko
Pověřený obecní úřad 53021 - Hlinsko

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 110 753049
zahrada 79 58643
ovoc. sad 5 11602
travní p. 254 774481
lesní poz 32 169000
vodní pl. nádrž umělá 1 104
vodní pl. rybník 2 462727
vodní pl. tok přirozený 33 20140
vodní pl. zamokřená pl. 1 7398
zast. pl. zbořeniště 2 569
zast. pl. 86 29746
ostat.pl. jiná plocha 15 8392
ostat.pl. manipulační pl. 8 15252
ostat.pl. neplodná půda 93 138410
ostat.pl. ostat.komunikace 62 41551
ostat.pl. pohřeb. 13 86896
ostat.pl. silnice 8 29332
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 626
Celkem KN 806 2607918
Par. KMD 806 2607918
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 14
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 33
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 8
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 7
Celkem BUD 82
LV 182
spoluvlastník 445

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 17.03.2015
S-SK GS 1:2880 1839 17.03.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 16.07.2019 22:47

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.