k.ú.: 695769 - Mírovka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 568414 - Havlíčkův Brod NUTS5 CZ0631568414
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6102 - Havlíčkův Brod
Pověřený obecní úřad 61022 - Havlíčkův Brod

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 387 2836991
zahrada 244 124128
ovoc. sad 1 5331
travní p. 369 1008582
lesní poz les s budovou 2 141
lesní poz 261 1336571
vodní pl. nádrž umělá 2 3581
vodní pl. rybník 12 52121
vodní pl. tok přirozený 31 78393
vodní pl. zamokřená pl. 2 824
zast. pl. zbořeniště 8 1467
zast. pl. 282 134476
ostat.pl. dráha 4 70371
ostat.pl. jiná plocha 110 242089
ostat.pl. manipulační pl. 22 39167
ostat.pl. neplodná půda 45 23959
ostat.pl. ostat.komunikace 194 162305
ostat.pl. silnice 16 45932
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 4241
ostat.pl. zeleň 13 17934
Celkem KN 2010 6188604
Par. KMD 2010 6188604
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 6
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 5
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 116
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 13
č.p. zem.used 2
č.e. rod.rekr 10
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 17
bez čp/če jiná st. 20
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 19
bez čp/če výroba 12
bez čp/če zem.stav 34
bez čp/če zem.used 2
vod.dílo jez 2
Celkem BUD 270
byt.z. byt 14
obč.z. byt 2
Celkem JED 16
LV 379
spoluvlastník 664

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 26.05.2011
S-SK GS 1:2880 1838 26.05.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 30.09.2020 04:20

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička