k.ú.: 695530 - Míroveček - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 569381 - Mírov NUTS5 CZ0715569381
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7106 - Mohelnice
Pověřený obecní úřad 71061 - Mohelnice

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 20 253197
zahrada 53 43917
travní p. 150 816947
lesní poz 113 4671970
vodní pl. nádrž umělá 3 6488
vodní pl. tok přirozený 17 12236
zast. pl. společný dvůr 1 98
zast. pl. zbořeniště 3 1186
zast. pl. 23 10539
ostat.pl. jiná plocha 5 5045
ostat.pl. manipulační pl. 8 7681
ostat.pl. neplodná půda 76 98691
ostat.pl. ostat.komunikace 60 45903
ostat.pl. silnice 2 34116
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1032
ostat.pl. zeleň 1 1002
Celkem KN 536 6010048
Par. KMD 536 6010048
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 14
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 22
LV 50
spoluvlastník 61

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 03.10.2016
KM-D 1:2000 15.11.2000 03.10.2016
S-SK ŠS 1:2880 1885 15.11.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 05.06.2020 15:31

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.