k.ú.: 695378 - Miroslav - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Znojmo email: kp.znojmo@cuzk.cz
Pražská 63a/2734, 66952 Znojmo telefon: 515224006 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3713 - Znojmo NUTS4 CZ0647
Obec 594458 - Miroslav NUTS5 CZ0647594458
Pracoviště 713 - Znojmo

Obec s rozšířenou působností 6212 - Moravský Krumlov
Pověřený obecní úřad 62121 - Miroslav

Statistické údaje (stav ke dni: 01.10.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda foto. elektrárna 3 43137
orná půda mez, stráň 1 975
orná půda 1883 20351293
vinice 329 1130371
zahrada 1025 547350
ovoc. sad 33 88617
travní p. 30 67699
lesní poz les s budovou 1 33
lesní poz les(ne hospodář) 98 472470
lesní poz 48 1113058
vodní pl. nádrž přírodní 1 1704
vodní pl. nádrž umělá 3 809
vodní pl. rybník 4 86136
vodní pl. tok přirozený 58 86032
vodní pl. zamokřená pl. 26 137385
zast. pl. společný dvůr 1 146
zast. pl. zbořeniště 12 2185
zast. pl. 1591 525127
ostat.pl. dráha 11 42039
ostat.pl. foto. elektrárna 2 10951
ostat.pl. jiná plocha 455 412336
ostat.pl. manipulační pl. 68 124036
ostat.pl. mez, stráň 20 14814
ostat.pl. neplodná půda 73 254526
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 256
ostat.pl. ostat.komunikace 696 684932
ostat.pl. pohřeb. 3 16082
ostat.pl. silnice 55 271516
ostat.pl. skládka 1 6873
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 18 53172
ostat.pl. zeleň 158 53763
Celkem KN 6708 26599823
Par. DKM 6707 26599298
Par. KMD 1 525
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 6
č.p. byt.dům 28
č.p. doprava 4
č.p. jiná st. 13
č.p. obchod 3
č.p. obč.vyb. 28
č.p. rod.dům 972
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 9
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 6
č.p. výroba 12
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če doprava 3
bez čp/če garáž 163
bez čp/če jiná st. 140
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 12
bez čp/če rod.dům 3
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 31
bez čp/če víceúčel 2
bez čp/če výroba 33
bez čp/če zem.stav 77
rozestav. 3
Celkem BUD 1556
byt.z. byt 158
byt.z. garáž 1
byt.z. j.nebyt 34
byt.z. rozest. 1
obč.z. byt 42
obč.z. garáž 2
Celkem JED 238
LV 1763
spoluvlastník 2452

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 16.07.2002 celé k.ú.
THM-V 1:2000 01.01.1981 16.07.2002
S-SK ŠS 1:2880 1825 01.01.1981


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Znojmo.

vypočteno: 01.10.2020 07:46

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička