k.ú.: 695335 - Zahrádka u Mirkovic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Český Krumlov email: kp.ckrumlov@cuzk.cz
Za Soudem 285, 38111 Český Krumlov telefon: 380301841 fax:380301842

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3302 - Český Krumlov NUTS4 CZ0312
Obec 545627 - Mirkovice NUTS5 CZ0312545627
Pracoviště 302 - Český Krumlov

Obec s rozšířenou působností 3103 - Český Krumlov
Pověřený obecní úřad 31031 - Český Krumlov

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 17 674943
zahrada 23 15715
ovoc. sad 1 2494
travní p. 48 378258
lesní poz 20 419259
vodní pl. nádrž umělá 1 384
vodní pl. rybník 3 124104
vodní pl. tok přirozený 2 3400
vodní pl. tok umělý 2 2643
vodní pl. zamokřená pl. 1 19583
zast. pl. zbořeniště 1 33
zast. pl. 73 13287
ostat.pl. jiná plocha 52 24509
ostat.pl. manipulační pl. 2 2727
ostat.pl. neplodná půda 39 29180
ostat.pl. ostat.komunikace 30 45021
ostat.pl. silnice 2 3193
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 1341
Celkem KN 322 1760074
Par. DKM 322 1760074
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 5
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 15
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 21
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če jiná st. 20
bez čp/če zem.stav 6
Celkem BUD 72
LV 93
spoluvlastník 111

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 16.08.2019 1:2000 16.08.2019 *)
DKM 1:1000 13.06.2017
ZMVM 1:2000 15.12.1992 16.08.2019
THM-V 1:2000 01.06.1972 16.08.2019
S-SK GS 1:2880 1827 15.12.1992


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Český Krumlov.

vypočteno: 18.09.2020 10:12

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.