k.ú.: 695190 - Milovice nad Labem - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nymburk email: kp.nymburk@cuzk.cz
Palackého třída 54/255, 28837 Nymburk telefon: 325501001 fax:325513624

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3208 - Nymburk NUTS4 CZ0208
Obec 537501 - Milovice NUTS5 CZ0208537501
Pracoviště 208 - Nymburk

Obec s rozšířenou působností 2113 - Lysá nad Labem
Pověřený obecní úřad 21131 - Lysá nad Labem

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 716 6018364
zahrada 371 212386
ovoc. sad 8 19851
travní p. 24 72564
lesní poz 29 2458542
vodní pl. nádrž umělá 1 1232
vodní pl. tok přirozený 64 36417
vodní pl. tok umělý 26 20416
zast. pl. společný dvůr 1 518
zast. pl. zbořeniště 103 24580
zast. pl. 1496 560314
ostat.pl. dráha 4 14540
ostat.pl. jiná plocha 772 6288190
ostat.pl. manipulační pl. 222 180783
ostat.pl. ost.dopravní pl. 6 2446788
ostat.pl. ostat.komunikace 442 536630
ostat.pl. pohřeb. 6 3622
ostat.pl. silnice 8 100812
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 13 14492
ostat.pl. zeleň 47 180280
Celkem KN 4359 19191321
Par. DKM 4359 19191321
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 3
č.p. bydlení 114
č.p. byt.dům 105
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 10
č.p. obchod 11
č.p. obč.vyb 13
č.p. obč.vyb. 11
č.p. rod.dům 388
č.p. tech.vyb 3
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 5
č.p. zem.stav 1
bez čp/če bydlení 20
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 317
bez čp/če jiná st. 363
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 27
bez čp/če výroba 6
bez čp/če zem.stav 15
rozestav. 7
Celkem BUD 1429
byt.z. ateliér 3
byt.z. byt 1582
byt.z. garáž 6
byt.z. j.nebyt 67
byt.z. rozest. 25
obč.z. byt 140
obč.z. j.nebyt 4
obč.z. rozest. 70
Celkem JED 1897
LV 3043
spoluvlastník 6116

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 09.10.2017
DKM 1:1000 01.04.1997
THM-V 1:1000 06.11.1978 09.10.2017
S-SK GS 1:2880 1842 05.11.1978 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nymburk.

vypočteno: 25.09.2020 06:28

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička