k.ú.: 695190 - Milovice nad Labem - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nymburk email: kp.nymburk@cuzk.cz
Palackého třída 54/255, 28837 Nymburk telefon: 325501001 fax:325513624

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3208 - Nymburk NUTS4 CZ0208
Obec 537501 - Milovice NUTS5 CZ0208537501
Pracoviště 208 - Nymburk

Obec s rozšířenou působností 2113 - Lysá nad Labem
Pověřený obecní úřad 21131 - Lysá nad Labem

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 715 6018634
zahrada 366 214486
ovoc. sad 8 19851
travní p. 23 72564
lesní poz 28 2441755
vodní pl. nádrž umělá 1 1232
vodní pl. tok přirozený 64 36417
vodní pl. tok umělý 26 20416
zast. pl. společný dvůr 1 518
zast. pl. zbořeniště 118 28223
zast. pl. 1492 565894
ostat.pl. dráha 4 14540
ostat.pl. jiná plocha 761 6295597
ostat.pl. manipulační pl. 219 180794
ostat.pl. ost.dopravní pl. 6 2446788
ostat.pl. ostat.komunikace 441 536379
ostat.pl. pohřeb. 6 3622
ostat.pl. silnice 8 100812
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 13 14492
ostat.pl. zeleň 46 178326
Celkem KN 4346 19191340
Par. DKM 4346 19191340
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. bydlení 122
č.p. byt.dům 104
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 9
č.p. obchod 10
č.p. obč.vyb 14
č.p. obč.vyb. 11
č.p. rod.dům 368
č.p. tech.vyb 4
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 5
č.p. zem.stav 1
bez čp/če bydlení 20
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 316
bez čp/če jiná st. 372
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 27
bez čp/če výroba 6
bez čp/če zem.stav 15
rozestav. 9
Celkem BUD 1425
byt.z. ateliér 3
byt.z. byt 1581
byt.z. garáž 6
byt.z. j.nebyt 67
byt.z. rozest. 26
obč.z. byt 138
obč.z. j.nebyt 4
Celkem JED 1825
LV 2997
spoluvlastník 6002

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 09.10.2017
DKM 1:1000 01.04.1997
THM-V 1:1000 06.11.1978 09.10.2017
S-SK GS 1:2880 1842 05.11.1978 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nymburk.

vypočteno: 18.08.2019 13:25

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.