k.ú.: 695157 - Milotice u Kyjova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kyjov email: kp.kyjov@cuzk.cz
Masarykovo nám. 31/57, 69701 Kyjov telefon: 518697011 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3706 - Hodonín NUTS4 CZ0645
Obec 586382 - Milotice NUTS5 CZ0645586382
Pracoviště 738 - Kyjov

Obec s rozšířenou působností 6210 - Kyjov
Pověřený obecní úřad 62102 - Kyjov

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 2631 8399110
vinice 457 426164
zahrada 576 251040
ovoc. sad 10 42195
travní p. 187 324310
lesní poz 55 675005
vodní pl. nádrž umělá 1 8689
vodní pl. rybník 2 180635
vodní pl. tok přirozený 2 19387
vodní pl. tok umělý 106 107627
vodní pl. zamokřená pl. 5 33604
zast. pl. společný dvůr 27 22236
zast. pl. zbořeniště 42 10626
zast. pl. 978 332479
ostat.pl. jiná plocha 312 537814
ostat.pl. manipulační pl. 170 149150
ostat.pl. neplodná půda 81 76484
ostat.pl. ostat.komunikace 281 486553
ostat.pl. pohřeb. 1 6330
ostat.pl. silnice 70 120570
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 8767
ostat.pl. zeleň 103 438552
Celkem KN 6098 12657327
Par. DKM 6098 12657327
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 466
č.p. byt.dům 4
č.p. jiná st. 5
č.p. obchod 3
č.p. obč.vyb 16
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 78
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 3
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 2
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 46
bez čp/če jiná st. 196
bez čp/če obč.vyb 7
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 12
bez čp/če víceúčel 3
bez čp/če výroba 6
bez čp/če zem.stav 75
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 6
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 938
byt.z. byt 18
Celkem JED 18
LV 1485
spoluvlastník 2029

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 27.12.2013 1:1000 27.02.2014 *)
DKM 1:1000 19.07.2013
THM-G 1:2000 01.01.1976 27.02.2014 mapa na části k.ú. (50% parcel) bude obnovena na podkladě výsledků KPÚ
THM-V 1:2000 01.04.1961 27.02.2014 01.04.1961 1:2000,
S-SK ŠS 1:2880 1827 01.01.1976 28.02.2008 1:2880


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kyjov.

vypočteno: 18.09.2020 10:36

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.