k.ú.: 695114 - Sudkovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Strakonice email: kp.strakonice@cuzk.cz
Krále Jiřího z Poděbrad 406, 38641 Strakonice telefon: 383313161 fax:383313180

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3307 - Strakonice NUTS4 CZ0316
Obec 551414 - Miloňovice NUTS5 CZ0316551414
Pracoviště 307 - Strakonice

Obec s rozšířenou působností 3111 - Strakonice
Pověřený obecní úřad 31111 - Strakonice

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 60 1273147
zahrada 19 22592
travní p. 36 334529
lesní poz 162 717914
vodní pl. nádrž umělá 2 7409
vodní pl. tok přirozený 2 11290
zast. pl. zbořeniště 1 99
zast. pl. 22 16787
ostat.pl. jiná plocha 4 8094
ostat.pl. neplodná půda 24 54764
ostat.pl. ostat.komunikace 30 72574
ostat.pl. silnice 4 12155
Celkem KN 366 2531354
Par. DKM 170 1805043
Par. KMD 196 726311
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 13
č.p. rod.dům 3
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 20
LV 53
spoluvlastník 69

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 31.08.2016
DKM-KPÚ 1:1000 22.04.2013
KM-D 1:2000 20.12.2000 31.08.2016
S-SK GS 1:2880 1837 20.12.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Strakonice.

vypočteno: 29.09.2020 07:47

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička