k.ú.: 694975 - Milín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 540757 - Milín NUTS5 CZ020B540757
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2120 - Příbram
Pověřený obecní úřad 21202 - Příbram

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda skleník-pařeniš. 3 83
orná půda 917 3097866
zahrada 465 264782
ovoc. sad 43 73594
travní p. 654 1066281
lesní poz 229 1541107
vodní pl. nádrž přírodní 8 7914
vodní pl. nádrž umělá 3 3136
vodní pl. rybník 35 91022
vodní pl. tok přirozený 2 194
vodní pl. tok umělý 16 4791
zast. pl. společný dvůr 13 8435
zast. pl. zbořeniště 6 3605
zast. pl. 831 217088
ostat.pl. dobývací prost. 4 3442
ostat.pl. dráha 2 5229
ostat.pl. jiná plocha 326 291612
ostat.pl. manipulační pl. 41 62915
ostat.pl. neplodná půda 255 109988
ostat.pl. ostat.komunikace 567 211542
ostat.pl. pohřeb. 3 7156
ostat.pl. silnice 173 215687
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 23 46791
ostat.pl. zeleň 15 10026
Celkem KN 4634 7344286
Par. DKM 4634 7344286
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 3
č.p. byt.dům 65
č.p. jiná st. 7
č.p. obč.vyb. 8
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 326
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 4
č.e. garáž 5
č.e. jiná st. 8
č.e. rod.rekr 19
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 168
bez čp/če jiná st. 91
bez čp/če obč.vyb. 18
bez čp/če rod.dům 2
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 7
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 14
bez čp/če zem.stav 8
rozestav. 4
Celkem BUD 766
byt.z. byt 71
byt.z. garáž 40
Celkem JED 111
LV 860
spoluvlastník 1229

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 02.04.2003
ZMVM 1:1000 15.08.1985 02.04.2003 1.11.1981 1:2000,
S-SK GS 1:2880 1839 15.08.1985 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 19.05.2019 16:58

Aktuality

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.04.2019
Zveřejněny statistické údaje za 1. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.