k.ú.: 694797 - Hluboká u Milhostova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Cheb email: kp.cheb@cuzk.cz
Nová 2/1452, 35002 Cheb telefon: 354548311 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3402 - Cheb NUTS4 CZ0411
Obec 554651 - Milhostov NUTS5 CZ0411554651
Pracoviště 402 - Cheb

Obec s rozšířenou působností 4102 - Cheb
Pověřený obecní úřad 41021 - Cheb

Statistické údaje (stav ke dni: 15.07.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 20 1955112
zahrada 1 201
travní p. 10 198044
lesní poz les(ne hospodář) 2 53345
lesní poz 9 54541
vodní pl. tok umělý 8 13947
vodní pl. zamokřená pl. 2 3198
zast. pl. 7 7236
ostat.pl. jiná plocha 21 69324
ostat.pl. manipulační pl. 1 2856
ostat.pl. neplodná půda 6 17123
ostat.pl. ostat.komunikace 8 5438
ostat.pl. silnice 4 37557
Celkem KN 99 2417922
Par. DKM 99 2417922
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 1
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 7
LV 11
spoluvlastník 14

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 19.02.2014
THM-V 1:2000 01.01.1973 19.02.2014
S-SK GS 1:2880 1842 01.01.1973


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Cheb.

vypočteno: 15.07.2020 05:09

Aktuality

07.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Agenda veřejných zakázek a smluv odboru informatiky.

01.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele Katastrálního pracoviště Vyškov.

30.06.2020
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.