k.ú.: 694622 - Milešov nad Vltavou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 540749 - Milešov NUTS5 CZ020B540749
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2123 - Sedlčany
Pověřený obecní úřad 21231 - Sedlčany

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 350 1794772
zahrada 205 141087
ovoc. sad 3 31382
travní p. 499 1336228
lesní poz 338 1581361
vodní pl. nádrž umělá 2 4252
vodní pl. tok přirozený 12 16632
vodní pl. zamokřená pl. 5 5066
zast. pl. 210 58368
ostat.pl. jiná plocha 279 312811
ostat.pl. manipulační pl. 60 75399
ostat.pl. neplodná půda 347 287648
ostat.pl. ostat.komunikace 144 75196
ostat.pl. silnice 10 74219
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1088
ostat.pl. zeleň 2 1197
Celkem KN 2467 5796706
Par. KMD 2467 5796706
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 78
č.p. byt.dům 6
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 13
č.p. rod.rekr 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 57
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 12
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če ubyt.zař 2
bez čp/če zem.stav 16
Celkem BUD 206
byt.z. byt 20
Celkem JED 20
LV 340
spoluvlastník 505

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 26.08.2010
S-SK GS 1:2880 1830 26.08.2010 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 21.07.2019 17:30

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.