k.ú.: 694622 - Milešov nad Vltavou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 540749 - Milešov NUTS5 CZ020B540749
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2123 - Sedlčany
Pověřený obecní úřad 21231 - Sedlčany

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 356 1796776
zahrada 207 142367
ovoc. sad 3 31382
travní p. 504 1340719
lesní poz 338 1581361
vodní pl. nádrž umělá 2 4252
vodní pl. tok přirozený 12 16632
vodní pl. zamokřená pl. 5 5066
zast. pl. 210 58461
ostat.pl. jiná plocha 281 310879
ostat.pl. manipulační pl. 58 74199
ostat.pl. neplodná půda 341 282984
ostat.pl. ostat.komunikace 144 75124
ostat.pl. silnice 10 74219
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1088
ostat.pl. zeleň 2 1197
Celkem KN 2474 5796706
Par. KMD 2474 5796706
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 76
č.p. byt.dům 6
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 13
č.p. rod.rekr 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 59
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 12
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če ubyt.zař 2
bez čp/če zem.stav 16
Celkem BUD 206
byt.z. byt 20
Celkem JED 20
LV 341
spoluvlastník 513

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 26.08.2010
S-SK GS 1:2880 1830 26.08.2010 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 06.06.2020 23:40

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.