k.ú.: 694614 - Orlické Zlákovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 540749 - Milešov NUTS5 CZ020B540749
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2123 - Sedlčany
Pověřený obecní úřad 21231 - Sedlčany

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 324 1675076
zahrada 204 122781
travní p. 454 824086
lesní poz 368 1982089
vodní pl. nádrž umělá 6 1453216
vodní pl. tok přirozený 2 52710
vodní pl. tok umělý 6 721
zast. pl. společný dvůr 6 2094
zast. pl. zbořeniště 1 349
zast. pl. 531 118332
ostat.pl. jiná plocha 209 221980
ostat.pl. manipulační pl. 26 44455
ostat.pl. neplodná půda 448 237515
ostat.pl. ostat.komunikace 111 60328
ostat.pl. silnice 30 109313
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 44 79490
ostat.pl. zeleň 82 22948
Celkem KN 2852 7007483
Par. KMD 2852 7007483
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 33
č.p. jiná st. 4
č.p. obč.vyb 5
č.p. rod.dům 16
č.p. rod.rekr 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 353
bez čp/če bydlení 36
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 34
bez čp/če obč.vyb 10
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 10
vod.dílo hráz ohr 1
vod.dílo vodní el 1
Celkem BUD 517
LV 555
spoluvlastník 772

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 21.03.2012
S-SK GS 1:2880 1830 21.03.2012 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 06.06.2020 04:03

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.