k.ú.: 694614 - Orlické Zlákovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 540749 - Milešov NUTS5 CZ020B540749
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2123 - Sedlčany
Pověřený obecní úřad 21231 - Sedlčany

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 317 1669750
zahrada 204 123348
travní p. 450 811416
lesní poz 363 1976608
vodní pl. nádrž umělá 6 1453216
vodní pl. tok přirozený 2 52710
vodní pl. tok umělý 6 721
zast. pl. společný dvůr 6 2094
zast. pl. zbořeniště 1 349
zast. pl. 529 118033
ostat.pl. jiná plocha 207 236811
ostat.pl. manipulační pl. 26 44455
ostat.pl. neplodná půda 448 245812
ostat.pl. ostat.komunikace 112 60409
ostat.pl. silnice 30 109313
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 42 79490
ostat.pl. zeleň 80 22948
Celkem KN 2829 7007483
Par. KMD 2829 7007483
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 33
č.p. jiná st. 4
č.p. obč.vyb 5
č.p. rod.dům 14
č.p. rod.rekr 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 354
bez čp/če bydlení 36
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 35
bez čp/če obč.vyb 10
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 10
vod.dílo hráz ohr 1
vod.dílo vodní el 1
Celkem BUD 515
LV 555
spoluvlastník 767

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 21.03.2012
S-SK GS 1:2880 1830 21.03.2012 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 19.07.2019 21:07

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.