k.ú.: 694525 - Výrov u Milavčí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Domažlice email: kp.domazlice@cuzk.cz
Benešova 377, 34401 Domažlice telefon: 379410231 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3401 - Domažlice NUTS4 CZ0321
Obec 553450 - Blížejov NUTS5 CZ0321553450
Pracoviště 401 - Domažlice

Obec s rozšířenou působností 3204 - Horšovský Týn
Pověřený obecní úřad 32041 - Horšovský Týn

Statistické údaje (stav ke dni: 07.08.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 23 790777
zahrada 27 16212
ovoc. sad 1 559
travní p. 30 44891
lesní poz 42 927626
vodní pl. nádrž přírodní 1 428
zast. pl. zbořeniště 1 526
zast. pl. 15 9437
ostat.pl. jiná plocha 7 5482
ostat.pl. manipulační pl. 1 281
ostat.pl. neplodná půda 11 14478
ostat.pl. ostat.komunikace 22 20403
ostat.pl. silnice 1 2527
Celkem KN 182 1833627
PK 42 59313
GP 154 678416
Celkem ZE 196 737729
Par. DKM 136 955655
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 5
č.p. zem.used 6
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 15
LV 30
spoluvlastník 48

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 09.12.2016
THM-G 1:2000 01.04.1961
THM-V 1:2000 01.04.1961 09.12.2016 01.04.1961 1:2000,
S-SK GS 1:2880 1838 01.04.1961 28.02.1824 1:2880,


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 12/2023.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Domažlice.

vypočteno: 09.08.2022 00:41

Aktuality

28.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce DMVS.
 

20.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa - Řízení projektů - RÚIAN.

16.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.