k.ú.: 694177 - Mikuleč - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Svitavy email: kp.svitavy@cuzk.cz
Lanškrounská 2a/1900, 56802 Svitavy telefon: 461544011 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3609 - Svitavy NUTS4 CZ0533
Obec 578398 - Mikuleč NUTS5 CZ0533578398
Pracoviště 609 - Svitavy

Obec s rozšířenou působností 5312 - Svitavy
Pověřený obecní úřad 53121 - Svitavy

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 121 3028328
zahrada 267 155117
ovoc. sad 1 2808
travní p. 204 583216
lesní poz 26 5652042
vodní pl. rybník 1 323
vodní pl. tok přirozený 49 15825
vodní pl. tok umělý 2 2523
zast. pl. zbořeniště 18 2421
zast. pl. 130 37956
ostat.pl. jiná plocha 32 16784
ostat.pl. manipulační pl. 5 25667
ostat.pl. neplodná půda 47 18935
ostat.pl. ostat.komunikace 115 182855
ostat.pl. pohřeb. 1 1396
ostat.pl. silnice 36 190220
Celkem KN 1055 9916416
Par. DKM 336 9545927
Par. KMD 719 370489
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 46
č.p. byt.dům 2
č.p. rod.dům 54
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 7
Celkem BUD 126
byt.z. byt 13
byt.z. j.nebyt 1
Celkem JED 14
LV 208
spoluvlastník 327

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 31.10.2017
DKM-KPÚ 05.04.2016 1:1000 05.04.2016 *)
S-SK GS 1:2880 1839 31.10.2017


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Svitavy.

vypočteno: 18.09.2020 08:24

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.