k.ú.: 694100 - Rohozec u Žehušic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kutná Hora email: kp.khora@cuzk.cz
Rudní 4/432, 28434 Kutná Hora telefon: 327513203 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3205 - Kutná Hora NUTS4 CZ0205
Obec 526622 - Rohozec NUTS5 CZ0205526622
Pracoviště 205 - Kutná Hora

Obec s rozšířenou působností 2104 - Čáslav
Pověřený obecní úřad 21041 - Čáslav

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1338 3856087
zahrada 124 88780
ovoc. sad 7 19857
travní p. 45 87431
lesní poz 195 837669
vodní pl. nádrž umělá 7 7062
vodní pl. rybník 2 4822
vodní pl. tok umělý 108 47321
zast. pl. společný dvůr 3 991
zast. pl. zbořeniště 6 1533
zast. pl. 229 108473
ostat.pl. jiná plocha 59 93929
ostat.pl. manipulační pl. 49 13186
ostat.pl. neplodná půda 8 7170
ostat.pl. ostat.komunikace 129 83541
ostat.pl. pohřeb. 2 1870
ostat.pl. silnice 4 37233
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 15475
ostat.pl. zeleň 1 29
Celkem KN 2317 5312459
Par. KMD 2317 5312459
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 99
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 34
č.p. rod.rekr 8
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 21
bez čp/če obč.vyb 8
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 24
Celkem BUD 207
LV 275
spoluvlastník 401

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.11.2016
S-SK GS 1:2880 1839 28.11.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kutná Hora.

vypočteno: 23.07.2019 05:25

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.