k.ú.: 694100 - Rohozec u Žehušic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kutná Hora email: kp.khora@cuzk.cz
Rudní 4/432, 28434 Kutná Hora telefon: 327513203 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3205 - Kutná Hora NUTS4 CZ0205
Obec 526622 - Rohozec NUTS5 CZ0205526622
Pracoviště 205 - Kutná Hora

Obec s rozšířenou působností 2104 - Čáslav
Pověřený obecní úřad 21041 - Čáslav

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1339 3854734
zahrada 127 88724
ovoc. sad 7 19604
travní p. 46 87431
lesní poz 195 837669
vodní pl. nádrž umělá 7 7062
vodní pl. rybník 2 4822
vodní pl. tok umělý 108 47321
zast. pl. společný dvůr 4 1001
zast. pl. zbořeniště 6 1533
zast. pl. 230 108591
ostat.pl. jiná plocha 59 93929
ostat.pl. manipulační pl. 49 13186
ostat.pl. neplodná půda 8 7170
ostat.pl. ostat.komunikace 130 85057
ostat.pl. pohřeb. 2 1870
ostat.pl. silnice 4 37233
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 15475
ostat.pl. zeleň 1 29
Celkem KN 2325 5312441
Par. KMD 2325 5312441
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 94
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 40
č.p. rod.rekr 8
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 1
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 23
bez čp/če obč.vyb 8
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 24
Celkem BUD 210
LV 276
spoluvlastník 392

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.11.2016
S-SK GS 1:2880 1839 28.11.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kutná Hora.

vypočteno: 04.06.2020 00:07

Aktuality

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.

18.05.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2020) je k dispozici ke stažení.