k.ú.: 694096 - Svatý Mikuláš - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kutná Hora email: kp.khora@cuzk.cz
Rudní 4/432, 28434 Kutná Hora telefon: 327513203 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3205 - Kutná Hora NUTS4 CZ0205
Obec 534196 - Svatý Mikuláš NUTS5 CZ0205534196
Pracoviště 205 - Kutná Hora

Obec s rozšířenou působností 2112 - Kutná Hora
Pověřený obecní úřad 21121 - Kutná Hora

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1143 4138206
zahrada 215 114978
ovoc. sad 16 39954
travní p. 26 27747
lesní poz 157 1381790
vodní pl. nádrž umělá 1 1767
vodní pl. tok umělý 231 60566
vodní pl. zamokřená pl. 2 7855
zast. pl. společný dvůr 8 9245
zast. pl. zbořeniště 2 927
zast. pl. 277 108349
ostat.pl. jiná plocha 68 60798
ostat.pl. manipulační pl. 54 80120
ostat.pl. neplodná půda 41 18412
ostat.pl. ostat.komunikace 133 173531
ostat.pl. silnice 2 15851
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 11727
ostat.pl. zeleň 16 193133
Celkem KN 2393 6444956
Par. KMD 2391 6444329
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 120
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 4
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 42
č.p. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 21
bez čp/če jiná st. 27
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 29
rozestav. 3
Celkem BUD 258
byt.z. byt 16
Celkem JED 16
LV 418
spoluvlastník 743

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.11.2016
S-SK GS 1:2880 1839 30.11.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kutná Hora.

vypočteno: 20.08.2019 03:16

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.