k.ú.: 694096 - Svatý Mikuláš - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kutná Hora email: kp.khora@cuzk.cz
Rudní 4/432, 28434 Kutná Hora telefon: 327513203 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3205 - Kutná Hora NUTS4 CZ0205
Obec 534196 - Svatý Mikuláš NUTS5 CZ0205534196
Pracoviště 205 - Kutná Hora

Obec s rozšířenou působností 2112 - Kutná Hora
Pověřený obecní úřad 21121 - Kutná Hora

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1143 4137315
zahrada 216 115460
ovoc. sad 16 39954
travní p. 26 27747
lesní poz 157 1381790
vodní pl. nádrž umělá 1 1767
vodní pl. tok umělý 231 60566
vodní pl. zamokřená pl. 2 7855
zast. pl. společný dvůr 8 9245
zast. pl. zbořeniště 3 1484
zast. pl. 281 108373
ostat.pl. jiná plocha 68 60626
ostat.pl. manipulační pl. 54 80120
ostat.pl. neplodná půda 41 18412
ostat.pl. ostat.komunikace 133 173531
ostat.pl. silnice 2 15851
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 11727
ostat.pl. zeleň 16 193133
Celkem KN 2399 6444956
Par. DKM 2 700
Par. KMD 2395 6443629
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 120
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 4
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 46
č.p. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 21
bez čp/če jiná st. 30
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 29
rozestav. 3
Celkem BUD 265
byt.z. byt 16
Celkem JED 16
LV 422
spoluvlastník 753

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.11.2016
S-SK GS 1:2880 1839 30.11.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kutná Hora.

vypočteno: 26.09.2020 17:48

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička