k.ú.: 694045 - Míchov u Boskovic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Boskovice email: kp.boskovice@cuzk.cz
Hybešova 5/1007, 68011 Boskovice telefon: 516428961 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3701 - Blansko NUTS4 CZ0641
Obec 582069 - Míchov NUTS5 CZ0641582069
Pracoviště 731 - Boskovice

Obec s rozšířenou působností 6202 - Boskovice
Pověřený obecní úřad 62022 - Letovice

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 137 899681
zahrada 114 86288
ovoc. sad 1 4511
travní p. 61 329032
lesní poz les(ne hospodář) 8 3582
lesní poz 36 1345740
vodní pl. nádrž umělá 1 9607
vodní pl. tok přirozený 41 43178
vodní pl. tok umělý 1 1493
zast. pl. zbořeniště 4 736
zast. pl. 95 30814
ostat.pl. jiná plocha 18 5662
ostat.pl. manipulační pl. 4 18452
ostat.pl. neplodná půda 55 114923
ostat.pl. ostat.komunikace 74 94980
ostat.pl. silnice 7 15645
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 7101
ostat.pl. zeleň 3 3025
Celkem KN 661 3014450
Par. DKM 404 2778584
Par. KMD 257 235866
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 41
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 18
č.p. zem.stav 1
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 16
rozestav. 2
Celkem BUD 95
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 161
spoluvlastník 223

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 26.05.2016
DKM-KPÚ 19.11.2014 1:1000 19.11.2014 *)
S-SK ŠS 1:2880 1826 26.05.2016


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Boskovice.

vypočteno: 30.09.2020 16:39

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička