k.ú.: 693804 - Mezná u Hřenska - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Děčín email: kp.decin@cuzk.cz
Tržní 24/1906, 40590 Děčín telefon: 412557071 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3502 - Děčín NUTS4 CZ0421
Obec 562513 - Hřensko NUTS5 CZ0421562513
Pracoviště 502 - Děčín

Obec s rozšířenou působností 4202 - Děčín
Pověřený obecní úřad 42023 - Děčín

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 12 256121
zahrada 37 22316
travní p. 185 285712
lesní poz 56 9507621
vodní pl. nádrž přírodní 2 386
vodní pl. nádrž umělá 1 138
vodní pl. tok přirozený 3 76392
vodní pl. zamokřená pl. 1 104
zast. pl. zbořeniště 14 1874
zast. pl. 138 25970
ostat.pl. jiná plocha 18 15337
ostat.pl. manipulační pl. 9 9851
ostat.pl. neplodná půda 20 63334
ostat.pl. ostat.komunikace 49 45495
ostat.pl. pohřeb. 2 1428
ostat.pl. silnice 3 48556
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 8 22868
Celkem KN 558 10383503
Par. KMD 558 10383503
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 57
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 13
č.p. rod.rekr 3
č.p. ubyt.zař 5
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 31
bez čp/če les.hosp 1
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če ubyt.zař 7
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 138
byt.z. byt 1
byt.z. dílna 1
byt.z. j.nebyt 1
Celkem JED 3
LV 101
spoluvlastník 144

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 10.12.2012
S-SK GS 09.12.2012 1:2880 1843 09.12.2012 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Děčín.

vypočteno: 16.07.2019 16:45

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.