k.ú.: 693791 - Mezná u Soběslavi - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tábor email: kp.tabor@cuzk.cz
Štítného 2598, 39002 Tábor telefon: 381203011 fax:381203012

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3308 - Tábor NUTS4 CZ0317
Obec 599255 - Mezná NUTS5 CZ0317599255
Pracoviště 308 - Tábor

Obec s rozšířenou působností 3110 - Soběslav
Pověřený obecní úřad 31101 - Soběslav

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 310 2255168
zahrada 80 47252
travní p. 391 1156716
lesní poz 107 802793
vodní pl. nádrž přírodní 1 1679
vodní pl. nádrž umělá 3 3280
vodní pl. rybník 18 545891
vodní pl. tok přirozený 7 18770
vodní pl. tok umělý 18 6304
vodní pl. zamokřená pl. 8 12157
zast. pl. společný dvůr 1 124
zast. pl. 80 48074
ostat.pl. jiná plocha 37 22608
ostat.pl. manipulační pl. 19 9823
ostat.pl. neplodná půda 24 24482
ostat.pl. ostat.komunikace 57 86563
ostat.pl. pohřeb. 2 1592
ostat.pl. silnice 2 31210
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 325
Celkem KN 1166 5074811
Par. DKM 70 431948
Par. KMD 1096 4642863
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 39
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 13
č.p. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 6
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 77
LV 135
spoluvlastník 247

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 10.04.2017
KMD 1:1000 23.05.2016
S-SK GS 1:2880 1828 10.04.2017


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tábor.

vypočteno: 18.09.2020 10:40

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.