k.ú.: 693723 - Vižňov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Náchod email: kp.nachod@cuzk.cz
Hrašeho 11, 54701 Náchod telefon: 491407855 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3605 - Náchod NUTS4 CZ0523
Obec 574252 - Meziměstí NUTS5 CZ0523574252
Pracoviště 605 - Náchod

Obec s rozšířenou působností 5201 - Broumov
Pověřený obecní úřad 52012 - Teplice nad Metují

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 27 681780
zahrada 208 179476
travní p. mez, stráň 8 35615
travní p. 278 4092537
lesní poz 54 2475420
vodní pl. nádrž umělá 3 2786
vodní pl. rybník 1 721
vodní pl. tok přirozený 36 21374
vodní pl. tok umělý 22 61191
vodní pl. zamokřená pl. 4 9154
zast. pl. zbořeniště 13 7663
zast. pl. 178 66345
ostat.pl. jiná plocha 35 39642
ostat.pl. manipulační pl. 8 7106
ostat.pl. neplodná půda 20 30433
ostat.pl. ostat.komunikace 113 145742
ostat.pl. pohřeb. 1 2985
ostat.pl. silnice 1 21632
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 4262
Celkem KN 1013 7885864
Par. DKM 410 5289677
Par. KMD 603 2596187
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 27
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 5
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 96
č.p. rod.rekr 8
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 9
Celkem BUD 174
byt.z. byt 10
Celkem JED 10
LV 209
spoluvlastník 260

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 29.10.2019
KMD 1:1000 27.09.2016 intravilán a lesy
S-SK GS 1:2880 1840 29.10.2019


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Náchod.

vypočteno: 26.09.2020 02:03

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička