k.ú.: 693251 - Pustina u Měřína - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Velké Meziříčí email: kp.velmezirici@cuzk.cz
Třebíčská 70/1540, 59401 Velké Meziříčí telefon: 566502811 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 596116 - Měřín NUTS5 CZ0635596116
Pracoviště 746 - Velké Meziříčí

Obec s rozšířenou působností 6114 - Velké Meziříčí
Pověřený obecní úřad 61142 - Velké Meziříčí

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 260 1928507
zahrada 43 18976
travní p. 175 322990
lesní poz 36 174661
vodní pl. nádrž umělá 2 1174
vodní pl. tok přirozený 38 9671
vodní pl. tok umělý 7 1254
zast. pl. zbořeniště 2 208
zast. pl. 98 40919
ostat.pl. dálnice 1 30550
ostat.pl. jiná plocha 39 15432
ostat.pl. manipulační pl. 26 35565
ostat.pl. neplodná půda 55 30671
ostat.pl. ostat.komunikace 108 32761
ostat.pl. silnice 10 56990
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 788
ostat.pl. zeleň 3 3710
Celkem KN 904 2704827
Par. DKM 904 2704827
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 39
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 11
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 17
Celkem BUD 93
obč.z. byt 3
Celkem JED 3
LV 127
spoluvlastník 168

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 15.11.1999
ZMVM 1:1000 01.07.1986 15.11.1999
S-SK ŠS 1:2880 1835 01.07.1986


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Velké Meziříčí.

vypočteno: 20.05.2019 04:56

Aktuality

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.04.2019
Zveřejněny statistické údaje za 1. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.