k.ú.: 693243 - Měřín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Velké Meziříčí email: kp.velmezirici@cuzk.cz
Třebíčská 70/1540, 59401 Velké Meziříčí telefon: 566502811 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 596116 - Měřín NUTS5 CZ0635596116
Pracoviště 746 - Velké Meziříčí

Obec s rozšířenou působností 6114 - Velké Meziříčí
Pověřený obecní úřad 61142 - Velké Meziříčí

Statistické údaje (stav ke dni: 11.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1330 8344335
zahrada 557 269544
ovoc. sad 5 17446
travní p. 1004 1802742
lesní poz ostat.komunikace 3 27620
lesní poz 310 3042478
vodní pl. nádrž umělá 36 129088
vodní pl. rybník 15 30767
vodní pl. tok přirozený 109 63986
zast. pl. společný dvůr 11 1553
zast. pl. zbořeniště 6 1427
zast. pl. 852 280222
ostat.pl. dálnice 7 230186
ostat.pl. jiná plocha 344 178193
ostat.pl. manipulační pl. 65 117807
ostat.pl. neplodná půda 200 124738
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 140
ostat.pl. ostat.komunikace 341 210640
ostat.pl. pohřeb. 2 27295
ostat.pl. silnice 111 211843
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 10 32347
ostat.pl. zeleň 62 22725
Celkem KN 5381 15167122
Par. DKM 5379 15153687
Par. KMD 2 13435
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 17
č.p. jiná st. 11
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb. 10
č.p. rod.dům 491
č.p. rod.rekr 2
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 2
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 2
č.p. zem.used 45
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 73
bez čp/če jiná st. 120
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 8
bez čp/če zem.stav 37
rozestav. 4
vod.dílo hráz pod 2
Celkem BUD 837
byt.z. byt 58
byt.z. j.nebyt 3
Celkem JED 61
LV 1056
spoluvlastník 1923

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 15.11.1999 OO přepracováním
ZMVM 1:1000 01.07.1986 15.11.1999
S-SK ŠS 1:2880 1835 01.07.1986


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Velké Meziříčí.

vypočteno: 17.08.2019 23:04

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.