k.ú.: 693090 - Měnín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-venkov email: kp.brnovenkov@cuzk.cz
Úzká 6/471, 65677 Brno telefon: 542532211 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3703 - Brno-venkov NUTS4 CZ0643
Obec 583383 - Měnín NUTS5 CZ0643583383
Pracoviště 703 - Brno-venkov

Obec s rozšířenou působností 6221 - Židlochovice
Pověřený obecní úřad 62211 - Židlochovice

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1469 15475929
vinice 28 11794
zahrada 548 228186
ovoc. sad 16 50581
travní p. 30 54100
lesní poz les s budovou 3 698
lesní poz les(ne hospodář) 1 41275
lesní poz 80 2751350
vodní pl. nádrž umělá 4 63373
vodní pl. tok přirozený 21 90356
vodní pl. tok umělý 9 178115
vodní pl. zamokřená pl. 3 38826
zast. pl. společný dvůr 3 374
zast. pl. zbořeniště 6 1910
zast. pl. 740 286434
ostat.pl. dálnice 1 66
ostat.pl. jiná plocha 208 174008
ostat.pl. manipulační pl. 164 180808
ostat.pl. neplodná půda 82 180186
ostat.pl. ostat.komunikace 269 602923
ostat.pl. pohřeb. 2 4044
ostat.pl. silnice 15 181125
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 27407
ostat.pl. zeleň 116 540536
Celkem KN 3823 21164404
Par. DKM 3823 21164404
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 264
č.p. byt.dům 7
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 5
č.p. les.hosp 2
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 9
č.p. obč.vyb. 4
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 236
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 5
č.p. zem.stav 2
č.e. garáž 19
č.e. jiná st. 1
č.e. obč.vyb 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 7
bez čp/če garáž 29
bez čp/če jiná st. 42
bez čp/če les.hosp 5
bez čp/če obč.vyb 10
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 5
bez čp/če skleník 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 57
rozestav. 3
vod.dílo hráz pod 5
Celkem BUD 731
byt.z. byt 92
byt.z. garáž 1
byt.z. rozest. 3
obč.z. byt 2
Celkem JED 98
LV 1318
spoluvlastník 1966

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 21.12.2018 1:1000 21.12.2018 *)
DKM 1:1000 23.10.2009
ZMVM 1:2000 01.01.1990 22.10.2009
S-SK ŠS 1:2880 1825 31.12.1989


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-venkov.

vypočteno: 27.09.2020 05:50

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička