k.ú.: 693022 - Tobolka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Beroun email: kp.beroun@cuzk.cz
Politických vězňů 16/198, 26601 Beroun telefon: 311625147 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3202 - Beroun NUTS4 CZ0202
Obec 531529 - Měňany NUTS5 CZ0202531529
Pracoviště 202 - Beroun

Obec s rozšířenou působností 2102 - Beroun
Pověřený obecní úřad 21021 - Beroun

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 1 147
orná půda 54 1072835
zahrada 29 21461
ovoc. sad 1 2744
travní p. mez, stráň 2 1607
travní p. 46 423909
lesní poz 16 645647
vodní pl. nádrž umělá 3 4774
vodní pl. tok umělý 2 757
vodní pl. zamokřená pl. 1 2489
zast. pl. 35 17895
ostat.pl. jiná plocha 12 23506
ostat.pl. manipulační pl. 3 2006
ostat.pl. mez, stráň 10 25867
ostat.pl. neplodná půda 15 31764
ostat.pl. ostat.komunikace 35 23536
ostat.pl. silnice 5 28353
Celkem KN 270 2329297
Par. KMD 270 2329297
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 23
č.p. zem.used 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če zem.stav 1
rozestav. 1
Celkem BUD 34
LV 45
spoluvlastník 60

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 20.03.2012
S-SK GS 1:2880 1840 20.03.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Beroun.

vypočteno: 22.09.2020 16:55

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička