k.ú.: 692816 - Mělník - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Mělník email: kp.melnik@cuzk.cz
Mladoboleslavská 3671, 27601 Mělník telefon: 315636311 fax:315636301

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3206 - Mělník NUTS4 CZ0206
Obec 534676 - Mělník NUTS5 CZ0206534676
Pracoviště 206 - Mělník

Obec s rozšířenou působností 2114 - Mělník
Pověřený obecní úřad 21141 - Mělník

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda skleník-pařeniš. 5 24648
orná půda 2140 7097040
vinice 253 1502531
zahrada skleník-pařeniš. 1 714
zahrada 3745 2061148
ovoc. sad 259 828260
travní p. 257 499940
lesní poz 282 1345772
vodní pl. nádrž přírodní 1 2280
vodní pl. nádrž umělá 13 117339
vodní pl. tok přirozený 26 479659
vodní pl. tok umělý 36 37389
vodní pl. zamokřená pl. 12 56785
zast. pl. společný dvůr 77 28731
zast. pl. zbořeniště 87 21520
zast. pl. 7127 1695894
ostat.pl. dráha 44 237047
ostat.pl. jiná plocha 1349 928567
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 2 319
ostat.pl. manipulační pl. 900 1619051
ostat.pl. neplodná půda 237 402685
ostat.pl. ost.dopravní pl. 7 13090
ostat.pl. ostat.komunikace 2094 1561604
ostat.pl. pohřeb. 10 31956
ostat.pl. silnice 64 82046
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 40 143216
ostat.pl. zeleň 336 350878
Celkem KN 19404 21170109
Par. DKM 19388 21088100
Par. KMD 16 82009
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 42
č.p. bydlení 260
č.p. byt.dům 169
č.p. doprava 2
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 82
č.p. obchod 32
č.p. obč.vyb 15
č.p. obč.vyb. 114
č.p. prům.obj 10
č.p. rod.dům 3002
č.p. rod.rekr 4
č.p. skleník 1
č.p. tech.vyb 7
č.p. ubyt.zař 11
č.p. víceúčel 30
č.p. výroba 24
č.p. zem.stav 2
č.e. jiná st. 4
č.e. rod.rekr 51
č.e. víceúčel 1
bez čp/če adminis. 7
bez čp/če bydlení 5
bez čp/če doprava 4
bez čp/če garáž 2135
bez čp/če jiná st. 510
bez čp/če obchod 6
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če obč.vyb. 83
bez čp/če prům.obj 60
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če shromaž. 1
bez čp/če skleník 6
bez čp/če tech.vyb 123
bez čp/če ubyt.zař 29
bez čp/če víceúčel 2
bez čp/če výroba 58
bez čp/če zem.stav 64
rozestav. 17
vod.dílo hráz pod 10
vod.dílo plav.úč. 4
Celkem BUD 6995
byt.z. byt 2064
byt.z. garáž 19
byt.z. j.nebyt 30
byt.z. rozest. 4
obč.z. ateliér 1
obč.z. byt 219
obč.z. dílna 1
obč.z. garáž 1
obč.z. j.nebyt 20
Celkem JED 2359
LV 8318
spoluvlastník 13119

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 20.10.2009
DKM 1:1000 20.10.2009
DKM 1:1000 20.10.2009
KMD 1:1000 20.10.2009
DKM 1:1000 22.12.2008 na části k.ú.
THM-V 1:2000 01.04.1978 22.12.2008 na části k.ú.
Ins. A 1:1000 01.01.1953 20.10.2009 na části k.ú.
S-SK GS 1:2880 1842 20.10.2009 na části k.ú.


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Mělník.

vypočteno: 30.09.2020 05:55

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička