k.ú.: 692816 - Mělník - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Mělník email: kp.melnik@cuzk.cz
Mladoboleslavská 3671, 27601 Mělník telefon: 315636311 fax:315636301

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3206 - Mělník NUTS4 CZ0206
Obec 534676 - Mělník NUTS5 CZ0206534676
Pracoviště 206 - Mělník

Obec s rozšířenou působností 2114 - Mělník
Pověřený obecní úřad 21141 - Mělník

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda skleník-pařeniš. 5 24648
orná půda 2072 7115339
vinice 250 1503850
zahrada skleník-pařeniš. 1 714
zahrada 3722 2066002
ovoc. sad 256 833718
travní p. 251 499940
lesní poz 281 1345763
vodní pl. nádrž přírodní 1 2280
vodní pl. nádrž umělá 13 117339
vodní pl. tok přirozený 26 479659
vodní pl. tok umělý 39 37998
vodní pl. zamokřená pl. 12 56785
zast. pl. společný dvůr 77 28752
zast. pl. zbořeniště 91 25046
zast. pl. 7034 1684479
ostat.pl. dráha 44 239564
ostat.pl. jiná plocha 1347 938453
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 2 319
ostat.pl. manipulační pl. 889 1639201
ostat.pl. neplodná půda 235 404672
ostat.pl. ost.dopravní pl. 6 12562
ostat.pl. ostat.komunikace 1988 1518611
ostat.pl. pohřeb. 9 30328
ostat.pl. silnice 64 82283
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 39 143120
ostat.pl. zeleň 305 338672
Celkem KN 19059 21170097
Par. DKM 19043 21088088
Par. KMD 16 82009
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 35
č.p. bydlení 261
č.p. byt.dům 162
č.p. doprava 2
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 84
č.p. obchod 23
č.p. obč.vyb 25
č.p. obč.vyb. 93
č.p. prům.obj 10
č.p. rod.dům 3001
č.p. rod.rekr 4
č.p. skleník 1
č.p. tech.vyb 8
č.p. ubyt.zař 8
č.p. víceúčel 19
č.p. výroba 20
č.p. zem.stav 2
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 50
č.e. víceúčel 1
bez čp/če adminis. 6
bez čp/če bydlení 6
bez čp/če doprava 4
bez čp/če garáž 2119
bez čp/če jiná st. 492
bez čp/če obchod 6
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če obč.vyb. 84
bez čp/če prům.obj 60
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če shromaž. 1
bez čp/če skleník 6
bez čp/če tech.vyb 121
bez čp/če ubyt.zař 29
bez čp/če víceúčel 2
bez čp/če výroba 58
bez čp/če zem.stav 65
rozestav. 20
vod.dílo hráz pod 5
vod.dílo plav.úč. 4
Celkem BUD 6907
byt.z. byt 2064
byt.z. garáž 19
byt.z. j.nebyt 30
byt.z. rozest. 4
obč.z. ateliér 1
obč.z. byt 192
obč.z. dílna 1
obč.z. j.nebyt 19
Celkem JED 2330
LV 8221
spoluvlastník 12886

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 20.10.2009
DKM 1:1000 20.10.2009
DKM 1:1000 20.10.2009
KMD 1:1000 20.10.2009
DKM 1:1000 22.12.2008 na části k.ú.
THM-V 1:2000 01.04.1978 22.12.2008 na části k.ú.
Ins. A 1:1000 01.01.1953 20.10.2009 na části k.ú.
S-SK GS 1:2880 1842 20.10.2009 na části k.ú.


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Mělník.

vypočteno: 22.05.2019 13:20

Aktuality

22.05.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.